Nyt fra Korsør i politiets døgnrapport

Profilbillede

Korsør er i nat nævnt i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:

Døgnets anmeldelser vedrørende:

 

Indbrud i virksomhed/forretninger:

Køgevej, Ringsted

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Grønnegården, Greve (2 anmeldelser)
Rosenlyparken, Greve
Næstvedvej, Ringsted

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Kokkevang, Nyrup, Nykøbing Sj.
Træskostien, Bjerge Sydstrand, Store-Fuglede

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Ingen

Tyveri fra køretøjer:

Bøgevej, Strøby Egede, Køge
Tinghaven, Tune


Færdselsuheld – Køge Bugt Motorvejen, Solrød Strand

Kl. 07.17 var nogle bilister stødt sammen i det nordgående spor på Køge Bugt Motorvejen, men ingen var tilsyneladende kommet til skade.

Det viste sig ved politiets ankomst til uheldsstedet, at to biler stadig holdt i vognbanen nærmest midterrabatten, hvor sammenstødet også var sket. En skiltevogn og en ladvogn ankom til stedet for at afspærre uheldsstedet i forbindelse med oprydningsarbejdet.

En 42-årig mand fra Solrød Strand var i sin bil kørt med lav hastighed i overhalingssporet og havde på grund af trafikken foran bremset. Det opdagede en 32-årig kvinde fra Stubbekøbing for sent, så hun påkørte bagende af bilen foran.

Efter en meget kort lukning af motorvejen i forbindelse med oprydningsarbejdet var motorvejen kl. ca. 07.45 atter farbar i alle spor.

Brand i elektrisk apparat – Sæbyvej, Kirke-Hyllinge – Lejre

Kl. 08.35 var en 94-årig kvinde og en 74-årig mand vågnet ved en kraftig røglugt i huset, hvorefter de via et familiemedlem fik slået alarm til brandvæsnet.
Brandvæsnet og politiet kunne ved ankomst til stedet konstatere, at kvinden og manden var kommet ud i god behold, efter at de havde fået slukket en mindre brand i et el-apparat i køkkenet.

Der var kun sket røg- og sodskade i selve køkkenet, men en elektrisk skopudser var formentlig på grund af en kortslutning brudt i brand med røg- og sodudvikling til følge.
De to personer på stedet blev for en sikkerheds skyld kørt til skadestuen til kontrol for eventuel røgforgiftning, og politiet har frigivet brandstedet, hvor der ikke skal foretages yderligere undersøgelser.

To bilister uden kørekort – Køge Bugt Motorvejen, Solrød Strand

Inden for mindre end en time fik en færdselspatrulje afsløret to førere i at køre bil, selv om de ikke havde nogen førerret og derfor ikke måtte være fører af deres køretøjer.

Kl. 11.10 blev en 39-årig mand fra Korsør sigtet for kørsel uden førerret i en personbil, som han førte, selv om han ikke havde fået generhvervet sit kørekort efter udløbet af en tidligere frakendelse.

Kl. 12.05 sigtede færdselspolitiet en 31-årig mand fra Stubbekøbing for kørsel uden førerret i en personbil, som han ikke måtte føre, fordi politiet tidligere i 2022 havde inddraget hans førerret, da han ikke havde aflagt en kontrollerende køreprøve efter en betinget frakendelse af kørekortet.

Begge sigtede kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når deres sager skal afgøres.

Ung og hurtig bilist – igen – Darupvej, Roskilde

Kl. 13.31 havde færdselspolitiet igen hastighedsmålerudstyret fremme på Darupvej for at kontrollere bilisternes hastighed på vejen, som er beliggende i tættere bebygget område. Højeste tilladte hastighed er derfor kun 50 km/t, men tidligere målinger på Darupvej har vist, at nogle bilister ser stort på den begrænsning.

En 18-årig mand fra Kirke-Hyllinge kom også til at indgå i den statistik over unge og hurtige bilister på Darupvej, idet han blev målt til at køre mindst 81 km/t i en personbil ad Darupvej mod øst.

Med en hastighedsovertrædelse på mere end 60 % vil strafpåstanden mod den 18-årige ud over en takstmæssig bøde på 4.200 kr. og et pligtigt bidrag til Offerfonden på 500 kr. også medføre en påstand om et kørselsforbud. Det var kun seks måneder siden, at den 18-årige erhvervede sig kørekortet, hvorfor der nedlægges påstand om et kørselsforbud, fordi hastighedsforseelsen på over 60 % bliver begået inden for tre år efter erhvervelsen af kørekortet. Ved sagens afgørelse betyder det, at han ikke må køre bil, før han har aflagt en ny teori- og køreprøve.

Bilist frakendt kørekortet mistænkt for kapkørsel på motorvejen – Køge Bugt Motorvejen, Greve

Kl. 14.48 fik en færdselspatrulje med videoudstyr i patruljebilen øje på to bilister, der med meget høj hastighed kørte i nordgående retning på Køge Bugt Motorvejen ved Greve. Hastigheden for de to bilister var på et tidspunkt oppe omkring de 200 km/t trods skiltningen om højst tilladte hastighed på 110 km/t, og de to bilisters kørsel fremstod som en slags intern kapkørsel.

Færdselspolitiet lykkedes med at foretage en hastighedsmåling på den ene af de to bilister, mens den anden bilist på grund af fortsat høj hastighed forsvandt væk fra patruljebilen.

En 28-årig mand fra Køge blev efterfølgende standset og sigtet for at have kørt med mindst 174 km/t. Ud over hastighedsovertrædelsen blev han også sigtet for kapkørsel samt kørsel i frakendelsestiden, idet han var fører af en personbil trods frakendelse af kørekortet.

Politiet forsøger nu ud fra videooptagelserne at få identificeret modparten til kapkørslen, og ejeren af den personbil, som den 28-årige var fører af, kan også forvente en sigtelse fra politiet, idet bilejeren har overladt føringen til en person, som ikke lovligt kunne være fører af køretøjet.

Færdselsuheld – Vestmotorvejen, Bjæverskov – Køge

Kl. 15.09 rykkede politiet ud til et sammenstød med flere bilister involveret på Vestmotorvejen i det vestgående spor ved Bjæverskov.
Det viste sig, at der i alt var fire bilister involveret, men ingen af parterne var kommet til skade ved sammenstødet.

Politiet fik klarlagt, at det var en opbremsning og formentlig manglende opmærksomhed i den tætte trafik, som var årsag til sammenstødet med de fire parter involveret.
En 24-årig mand fra Ringsted opdagede som fører af en varebil for sent, at to forankørende personbiler i overhalingssporet bremsede, så han påkørte bagenden af den nærmeste personbil. Denne bil blev skubbet frem i personbilen foran, hvorefter en bagfrakommende varebil – ført af en 32-årig mand fra Korsør – påkørte bagenden af den 24-åriges varebil.

Kort før kl. 16.00 var der ryddet op på motorvejen, så begge vognbaner igen var farbare.

Færdselsuheld – Billesborgvej / Vedskøllevej, Herfølge – Køge

Kl. 15.22 fik politiet via alarm 112 melding om, at en bilist og en cyklist var stødt sammen i krydset Billesborgvej-Vedskøllevej, så en ambulance var sendt til uheldsstedet.

Det viste sig, at en 25-årig kvinde fra Køge i en personbil var kørt ad Vedskøllevej mod nord frem til krydset ved Billesborgvej, men stødte kort forinden sammen med en 24-årig kvinde fra Strøby. Hun var kørt på en el-cykel ad cykelstien langs Billesborgvej i østlig retning og blev impliceret i uheldet ved passage af Vedskøllevej.

Cyklisten blev tilset af ambulancepersonalet, inden hun blev kørt på skadestuen til kontrol, men hun havde ikke pådraget sig behandlingskrævende skader.

Politiet optog rapport om sammenstødet mellem de to trafikanter for at få belyst de nærmere omstændigheder, herunder de to parters vigepligtsforhold i krydset.

Klunser sigtet for tyveri – Pilebækvej, Bjæverskov – Køge

Kl. 15.50 modtog politiet en anmeldelse fra personalet på en genbrugsplads om, at en mand i en bil var tilbageholdt som mistænkt for klunseri trods forbud herimod.

Politiet kørte til genbrugspladsen, hvor en 28-årig mand fra Helsingør havde tilbageleveret diverse elektronikudstyr i form af forstærkere, TV-fladskærme, skruemaskiner og en højtryksrenser, så der ikke var noget erstatningskrav i sagen.

Den 28-årige blev sigtet for tyveri af effekterne, som personalet havde set blive lagt ind i en bil, hvorefter udkørslen fra genbrugspladsen var blevet spærret for at forhindre manden i at forlade genbrugspladsen.

Senere kan den 28-årige forvente at høre nærmere fra politiet i anledning af sigtelsen for tyveri af effekterne.

Færdselsuheld – Sydmotorvejen, Køge

Kl. 16.40 rykkede politiet ud til endnu et sammenstød på en motorvej, idet flere bilister nu var stødt sammen på Sydmotorvejen i det sydgående spor ved Køge.

Det viste sig, at alle parter var kørende i sydlig retning i vognbanen til højre, da føreren af en personbil bremsede på grund af kødannelse. Det opdagede en 21-årig mand fra Hviderusland for sent, så han som fører af en polsk registreret varebil påkørte den bagenden af den personbil. Dette sammenstød opdagede en bagfrakommende fører af en personbil for sent, så bagenden af varebilen blev påkørt. Yderligere en bagfrakommende personbil stødte ind i personbilen foran.

Ingen af parterne kom til skade ved sammenstødet, som politiet blot registrerede omstændighederne ved. Motorvejen var kl. ca. 17.10 igen åben for trafik i begge spor.

Humanitær eftersøgning – Køge

Kl. 19.19 henvendte pårørende til en 86-årig mand fra Køge sig politiet, fordi den 86-årige tidligere på eftermiddagen var forsvundet fra sin bopæl i Ølby-området. Han var dårligt gående og havde besvær med at finde rundt, og de pårørendes eftersøgning havde hidtil været uden resultat.

Politiet indledte derfor med flere patruljer en humanitær eftersøgning efter den 86-årige, som blev efterlyst hos offentlige trafikselskaber, ligesom lokale taxifirmaer blev orienteret.
Netop som politiet skulle til at rekvirere yderligere assistance fra andre myndigheder som hjælp i eftersøgningsarbejdet, fik politiet kl. ca. 21.00 en henvendelse fra personalet på en spiserestaurant i den centrale del af Køge om, at en ældre mand havde været på stedet i nogle timer.

Politiet fik kort efter kontakt til den savnede på restauranten, hvor personalet drak en kop kaffe sammen med ham. Kl. ca. 21.30 kunne den savnede afleveres hos de pårørende til fornøden omsorg.

Narkokørsel – Hundigevej, Greve

Kl. 21.00 blev en 49-årig kvinde fra Havdrup sigtet for narkokørsel i en personbil ad Hundigevej, efter at en narkometertest havde givet udslag for påvirkning af amfetamin under kørslen.

Den 49-årige fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer og vil nu høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

Brand i papkasse – Parkvej, Køge

Kl. 21.52 rykkede brandvæsnet ud for at slukke en mindre brand i kælderen under en beboelsesejendom på Parkvej.

Det viste sig, at der var opstået en ildebrand i en papkasse, der var udbrændt. Indholdet i papkassen var fortsat til stede, men blev sat udenfor. Der var ikke sket skade på selve kælderen, som dog var blevet fyldt med røg, så en udluftning var påkrævet.
Politiet har nu optaget rapport om branden i et forsøg på at få klarlagt de nærmere omstændigheder ved brandens opståen.

Færdselsuheld – Kalundborgvej, Hørve – Odsherred

Kl. 23.37 fik politiet melding om, at en bilist var forulykket på Kalundborgvej tæt på sidevejen Teglværksvej i Hørve.

Ved uheldsstedet lå en personbil på taget på marken, efter at bilen havde ramt et træ forinden. Føreren af bilen havde været en 17-årig ung mand fra Nørre-Asmindrup, som havde en 16-årig pige med i bilen på uheldstidspunktet. Begge var sluppet uden behandlingskrævende skader efter uheldet, der skete, da den 17-årige fører under kørsel i nordlig retning havde mistet kontrollen over bilen. Ingen øvrige trafikanter var involveret i uheldet.

Politiet har optaget rapport om uheldet, da den 17-årige ikke har noget kørekort og havde fået bilen overdraget af bilejeren, der ikke havde sikret sig, at den 17-årige lovligt kunne være fører af bilen.

Cyklende indbrudstyv stjal en cykel – Køgevej, Ringsted

Kl. 02.22 slog en opmærksom, 21-årig mand fra Ringsted alarm, idet indbrudstyv var i færd med at knuse en rude til en cykelforretning. Kort efter cyklede indbrudstyven fra stedet medbringende en sort cykel ad Køgevej i retning mod Dagmarsgade.

Politiet kørte til cykelforretning for at lave undersøgelser, og indehaveren af forretningen kunne bekræfte, at en sort cykel var blevet stjålet ved indbruddet.

Indbruds- og cykeltyven kunne beskrives som en mand, i 20-erne, lys i huden, ca. 170 cm høj, iført sort dunjakke og blå bukser, men han blev ikke fundet i området. Politiet afventer nu resultatet af de tekniske undersøgelser i forretningen og vil i mellemtiden gerne i kontakt med personer, der måtte have set indbrudstyven cykle rundt med den sorte cykel i natten. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

Færdselsuheld – Greve Landevej, Greve

Kl. 06.47 blev Greve Landevej kortvarigt spærret i begge retninger, efter at to bilister var stødt sammen.

Det viste sig, at en 52-årig mand fra Korsør som fører af en varebil i nordlig retning var bremset på grund af kødannelse. Det opdagede en 26-årig mand fra Korsør for sent, da han kom kørende i en personbil i samme retning. Han forsøgte at bremse og undvige i det glatte føre, men kunne ikke undgå at påkøre bagenden af varebilen.

Kl. ca. 07.00 var vejen atter farbar i begge retninger, og politiet registrerede blot omstændighederne ved uheldet.

Hør om indbrudsforebyggelse i Jyllinge og Himmelev

Ved juletid, hvor mange er væk i ferien, er der hvert år en forøget risiko for indbrud. Men man kan gøre meget selv for at sikre sit hus og sine værdier. Hvis du vil høre mere om det, så er den mobile politistation de kommende dage i Himmelev og Jyllinge, hvor du kan få gode råd og snakke med lokalpolitiet.

Find os fredag kl 1600-1730 i Jyllinge Centeret og lørdag 1630-1800 i Himmelev Centeret.


OPFØLGNING

 

Varetægtsfængslet for drabsforsøg - Ringsted

I sagen om et overfald på en 42-årig mand i en lejlighed på Anlægsvej i Ringsted blev en 27-årig mand i går anholdt og fængslet ved et grundlovsforhør. Manden er sigtet for drabsforsøg.

Den 42-årige blev, mens han sov, natten til den 26. oktober opsøgt af to mænd, der overfaldt ham med stik- og slagvåben. En 32-årig mistænkt blev efterlyst og valgte i november selv at melde sig. Han sidder nu varetægtsfængslet og skal have sin fængsling forlænget torsdag i den kommende uge. Ved gårsdagens retsmøde blev den 27-årige derfor i første omgang også kun varetægtsfængslet frem til torsdag den 22. december 2022.

Denne artikel er skrevet af Søren Schrøder Rasmussen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Midt- og Vestsjællands Politi.
Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi
Mød redaktionen
Profilbillede
Mattias Sundroos ms@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Martin Johannes Madsen mjm@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Emilie Bjergegaard eb@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Søren Schrøder Rasmussen ssr@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Emil Vincent Jensen evj@vores-mediehus.dk