Nyheder fra Korsør

24 °
Klar himmel

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Korsør og omegn

Job tilbydes:
Elektriker/Automatikfagtekniker til sejlads med fregatten NIELS JUEL
Har du svendebrev som elektriker eller automatikfagtekniker, og har du mod på at prøve kræfter med et alsidigt job på en af søværnets nyeste og mest slagkraftige enheder, hvor faglige udfordringer går hånd i hånd med samarbejde og kammeratskab, har du nu muligheden for at søge en stilling som elektrokonstabel på fregatten NIELS JUEL. Om osFregatten NIELS JUEL har et varieret aktivitetsmønster med fokus på at opbygge og vedligeholde vores indsættelsesevne. Besætningens kompetencer er opbygget over flere år og er blevet afprøvet under skarpe indsættelser, krævende NATO øvelser og i forbindelse med støtte til den nationale opgaveløsning.NIELS JUEL har bl.a. gennemført det engelske certificeringsforløb FOST i 2017, været flagskib for den ene af NATOs stående flådestyrker i 2018 og været indsat i en Fransk hangarskibsgruppe under dennes operationer i Mellemøsten i 2019.Fregatten Niels Juel står pt. foran igen at skulle gennemføre et certificeringsforløb ved FOST i 2022. Det er derfor en oplagt mulighed for at være med under skibets næste opkøringsfase, og dermed blive en bærende del af besætningen i fremtiden.Ombord på fregatten NIELS JUEL tilstræber vi et godt arbejdsmiljø blandt andet sikret gennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone samt et stærkt og godt sammenhold. Vi værner om vores kultur ombord, såvel som det danske søværns traditioner. Initiativ, professionalisme og fleksibilitet er nøgleord i vores hverdag og vi står aldrig tilbage for at løse enhver opgave. Fregatten NIELS JUEL består af en yderst professionel og sammentømret besætning, som du nu har mulighed for at blive en del af. Fregatten NIELS JUEL er som en del af IVER-klassen blandt Danmarks mest avancerede arbejdspladser, når det drejer sig om alsidig moderne teknologi. Fregatterne kan derfor løse en bred vifte af sømilitære opgaver, såvel nationalt som internationalt. Du vil derfor blive en del af en yderst kompetent og skarp besætning om bord på en regulær kampenhed, hvor vi har stor fokus på de sømilitære kernekompetencer. Vi arbejder derfor målrettet på at være professionelle i udøvelsen af vores opgaver. Der er en stærk kultur om bord, der har rod i såvel Søværnets traditioner som en høj faglig stolthed.Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, indenfor de muligheder som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.Du bliver kort sagt en del af en af fantastisk kampenhed, hvor sammenhold og udvikling går hånd i hånd med en stærk militær og maritim ånd – en kampenhed, som aktivt bidrager til at rykke grænserne for, hvad Søværnet kan.Om stillingenSammen med dine kollegaer i elektrosektionen vil du sørge for drift og vedligehold af skibets systemer inden for elektro- og automatikområdet. Det vil f.eks. betyde at du vil skulle tilse og betjene skibets elforsyning, ventilationssystemer, kølesystemer, automationssystemer m.m.Du skal forvente at være til søs ca. 130 dage om året i forbindelse med sejlads med NIELS JUEL. Som udgangspunkt er længerevarende sejladsperioder planlagt ét år frem i tiden, men på grund af karakteren af de opgaver fregatterne løser, kan det til tider ændres med kort varsel.Under sejlads vil du, i hold af to, sammen med dine kollegaer i driftssektionen, varetage kontrolrumsvagten, hvor du har ansvaret for at overvåge skibets tekniske systemer og rapportere til den vagthavende maskinofficer.Under ophold i basehavn skal du desuden indgå i en vagttørn, som en del af skibets eget brandberedskab. Derfor vil du blive uddannet røgdykker, som led i din basisuddannelse. Du kan forvente at skulle have vagt 3-5 dage om måneden, når skibet ikke er til søs.Som medarbejder i elektrosektionen vil du desuden blive en del af skibets driftspatrulje. Her vil du indgå som en del af beredskabet i skibets havaribekæmpelse, hvor det er din opgave, sammen med resten af driftspatruljen, at udbedre skader opstået i kamp eller som følge af nødsituationer om bord med henblik på at sikre skibets evne til at løse sin mission. Som det fremgår, tilbyder vi dig et alsidigt job. Derudover tilbyder vi kursusvirksomhed og træning afhængigt af dit uddannelses- og erfaringsniveau. Vi tager altid udgangspunkt i dig og sammensætter et forløb, der tilgodeser kompetenceudvikling, med henblik på at ruste dig bedst muligt til at bidrage til skibets operative behov. Derfor kan du også forvente ekstra rejsedage, i begrænset omfang, i ind- og udland i forbindelse med uddannelse, udover skibets planlagte sejlads.Om digDet forventes, at du har gåpåmod, en professionel og grundig tilgang til dit arbejde, samt en god portion godt humør. Du befinder dig godt med at arbejde sammen med andre, men kan være selvkørende og kunne tager ansvar for dine opgaver. Da opgaverne favner bredt, er det vigtigt, at du er omstillingsparat og klar til at give en hånd med på andre områder end dit primære fagområde. Derudover skal du have mod på at lære nye ting. Du sætter pris på kammeratskab og vægter det ombordværende sociale liv højt, hvilket er nødvendigt på et skib, hvor man ofte er hjemmefra i længere perioder. Kvalifikationer:Svendebrev som elektriker eller automatikfagtekniker.Krav:Du skal kunne gennemgå Søværnets Basisuddannelse, såfremt du ikke allerede er ansat i Søværnet.Du skal kunne uddannes som røgdykker.Helbredskrav:Du skal kunne opnå godkendt helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).Du skal kunne bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav (se mere på www.Forsvaret.dk)Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)AnsættelsesvilkårNærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til skibets Elektroofficer, premierløjtnant Morten Frederiksen, 2E-NIJU-ELO@mil.dk, telefon 60 73 68 17Alternativt CSG John Rasmussen, SCA-K-BEM02, telefon 72 85 75 22 OM 2. ESKADRE2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer. 2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben. 2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
Flådestation Korsør
Indrykket 11. august på JobNet
Job tilbydes:
2. Eskadre søger VEDLIGEHOLDELSESOFFICER til Fregatten IVER HUITFELDT.
Fregatten IVER HUITFELDT søger en kaptajnløjtnant/premierløjtnant til besættelse af stillingen som vedligeholdelses- og havariofficer.Vil du være med til at udvikle en faglig stærk og omstillingsparat maskinbesætning, og kunne du tænke dig at være med til at sætte dagsordenen i Teknisk Divisions ledelsesteam? Så er stillingen som vedligeholdelsesofficer ombord i fregatten IVER HUITFELDT måske lige noget for dig?Om osSammen med sine to søsterskibe er fregatten IVER HUITFELDT blandt Danmarks mest avancerede arbejdspladser, når det drejer sig om moderne teknologi. Fregatterne kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – såvel nationalt som internationalt.Fregatten IVER HUITFELDT gennemgår i 2022 et spændende og omfattende moderniserings- og hovedeftersynsprogram (HE) med værftsdokning og diverse større ombygningsprojekter. I 2023 vil IVER HUITFELDT gennemføre opkøringsforløb jf. Danish Safety And Readiness Check (DANSARC) modellen, som afsluttes med trænings og re-certificeringsforløb ved bl.a. den tyske flådes havariskole GN DCTC samt Danish Operational Sea Training (DOST) ved den engelske flådes Flag Officer Sea Training FOST(S) ved HMNB Devonport i Plymouth, England. Vi kan således tilbyde et alsidigt job med rige muligheder for personlig udvikling, herunder uddannelsesforløb med kurser, efteruddannelse og mulighed for udlån til øvelsessejladser og INTOPS. Vi ligger vægt på fleksible rammer under ansvar, inden for de muligheder som forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver. Vi tilstræber et godt arbejdsmiljø blandt andet gennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone om bord. Samarbejde, professionalisme, udvikling og målrettethed er nøgleord i vores hverdag.Om stillingenSom vedligeholdelsesofficer bliver du en bærende del af Teknisk Division som består af fire officerer, to sergenter samt 18 menige maskinfolk og elektrikere. Teknisk division består af såvel erfarne som nye medarbejdere. Som vedligeholdelsesofficer er du også skibets havariofficer. Havariofficeren leder skibets havariberedskab, der består af to havaripatruljer og en forbindingsplads. Teknisk Division er opdelt i to sektioner, henholdsvis EL-sektionen og MS-sektionen, begge sektioner ledes af en officer, og det bliver din opgave at være overordnet leder for de to sektioner med direkte reference til teknikofficeren. Teknisk Division arbejder til dagligt med at vedligeholde og servicere skibets mange tekniske systemer, og det er vedligeholdelsesofficerens ansvar, at planlægge og koordinere vedligehold og eftersyn i samarbejde med divisionens øvrige officerer. Herunder dokumentation af udførte vedligehold ved registrering i SAP PM i relation til SVN klassifikationsselskab DNV.Det er en fordel, at du har gjort dig grundige overvejelser om ledelse af ledere, da dine opgaver primært vil koncentrere sig om den daglige ledelse af lederne i teknisk division. Det er din opgave som havariofficer, at koordinere den overordnede uddannelse og træning.Det forventes at du har interesse for havaribekæmpelse, idet dette område udgør en betydelig del af dit daglige virke og ansvar om bord. Som havariofficer skal du desuden lede havariindsatsen fra Havaricentralen, hvilket stiller store krav til overblik, skibskendskab samt ikke mindst evnen til at håndtere pres i skarpe situationer.Vedligeholdelsesofficererne på de fem fregatter koordinerer procedurer, klasseændringer og materielle tilpasninger. Det er derfor vigtigt, at du har mod på at samarbejde på tværs af fregatterne, og har en god forståelse for fregatternes forskelle i kultur og arbejdsmønstre, så dette kan favnes i et bredt samarbejde. Den daglige omgangstone i Teknisk Division er afslappet og med respekt for det enkelte individ. Vi værdsætter godt humør, fleksibilitet og faglighed stolthed. Vi forventer, at du som leder udviser en god forståelse for disse dyder i din daglige ledelse, og har vilje og evne til at skabe samarbejde og sikre medindflydelse på tværs af personelgrupperne i skibet. Du vil som vedligeholdelsesofficer være teknikofficerens stedfortræder.Om digDu er teknisk officer fra søværnet, og du har gennemført videreuddannelsestrin I for militære ledere (VUT I/L)/VUK. Hvis du er PL og er i gang med VUK eller erklæret egnet til VUK, og i øvrigt har den rette profil, hører vi også gerne fra dig. Du vil således skulle indgå en uddannelsesaftale og vil bestride stillingen med funktion i højere stilling.Det er ønskeligt, at du har sejlende erfaring som maskinteknisk officer, det er dog ikke et krav, at du har forrettet tjeneste i DIV21 eller DIV22. Det vil være en fordel, såfremt du har erfaring fra tjeneste i enheder af ABSL-kl. eller IVER-kl.Du skal have mod på at arbejde intenst og professionelt sammen med den øvrige besætning. Du kommer til at lede faglært personel på forskelligt uddannelsesniveau, hvilket stiller krav til dine lederegenskaber og gennemslagskraft. I travle perioder er det nødvendigt at have evnen til at prioritere opgaver og holde flere bolde i luften på samme tid. Det stiller krav til din fleksibilitet, dit overblik og din professionalisme. De danske DOST principper er fuldt integreret i DIV21 og dermed IVER HUITFELDT, du skal derfor være åben for DOST konceptet, og villig til at understøtte udviklingen i DIV21.AnsættelsesvilkårStillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.Fast tjenestested er Flådestation Korsør.KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte vedligeholdelsesofficer, kL Thomas G. Jacobsen på mail: 2E-IVER-VLO@mil.dk eller tlf.: 7285 4303.Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Camilla Asker Boye, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 7281 9709, eller mail FPS-CAB@mil.dk. Stillingen er til besættelse 1. oktober 2022 eller efter aftale.Ansøgningsfristen er den 28. august 2022. og vi forventer at holde samtaler i uge 35 2022.Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.Om 2. Eskadre (2 ESK)2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer. 2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
Flådestation Korsør
Indrykket 11. august på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk