Nyheder fra Korsør

2 °
Overskyet
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Korsør og omegn

Job tilbydes:
Kampinformationsgaster til Fregatten IVER HUITFELDT
Kom frisk og være en del at et godt team.Om osFregatten IVER HUITFELDT tilhører 2. Eskadre, der opstiller enheder til maritime operationer alle steder i verden - fra humanitær bistand til krigsoperationer. Skibet er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som er Søværnets største og primære kampenheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt – med et fokus på områdeluftforsvar.I 2022 er IVER HUITFELDT under vedligehold, hvor skibet bl.a. får gennemgået installationer og opdateret systemer – herunder et værftsophold. Platformen er klar til at gennemgå et intensivt træningsprogram i 2023, så enheden derefter er klar til indsættelser.På IVER HUITFELDT har vi en stærk kultur om bord, og vi ved, at det er vores faglige stolthed, kammeratskab og positive arbejdstilgang, som gør os i stand til at stille op hvor og når, der er brug for det. Vi forventer, at der kan forekomme ændringer til sejladserne med kort varsel, og vi er indforståede med, at det er et vilkår for vores tjeneste.Vi lægger derfor vægt på at skabe en dagligdag med et godt arbejdsmiljø, en god omgangstone og individuelle hensyn til den enkeltes privatliv, når tjenesten ellers tillader det.Vi har i et almindeligt år i gennemsnit 125 sejldage uden for basehavnen i Korsør. De bliver typisk fordelt med øvelser på 10-20 dage, patruljering i op til 6 uger ad gangen og i beredskabsperioden med sejlads af 3-4 måneders varighed.I 2022 er antallet af sejldage mere begrænset grundet vedligehold af platformen, hvorfor tiden i stedet anvendes til uddannelse og kursusaktivitet.I denne periode vil der også være mulighed for udlån, for at styrke dine kompetencerOm stillingenDu vil enten blive en del af skibet Air Defence (AD) eller Sea Combat sektion (SC). Din primære opgave vil være deltagelse i billedopbygningen omkring egen og andre enheder. Du vil komme til at arbejde med luft- overflade- eller undervandskrigsførelse samt betjene skibets avancerede sensorer såsom SMART-L, APAR, SCANTER, SONAR.Hvilken sektion du bliver ansat i, afhænger af dine ønsker og kompetencer samt vores behov.Vi kan tilbyde et alsidigt job med faglige udfordringer og mulighed for udvikling inden for kampinformationsfaget. Vi lægger vægt på fortsat udvikling for den enkelte med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i enhedens behov, din baggrund og dine fremtidige ønsker.Der vil være mulighed for udlån til øvelsessejlads med andre enheder samt deltagelse i international operation.Om digDu er uddannet KI-gast og brænder for virket og arbejdet i o-rummet.Du er energisk, initiativrig og har mod på at give en ekstra hånd med, når der er travlt. Desuden er du i stand til at arbejde selvstændigt, men samtidig har evnen til at samarbejde med dine kolleger og opretholde og udvikle holdånden i o-rummet. Du skal ligeledes kunne arbejde under pres og være omstillingsparat, når hverdagen bliver hektisk. KvalifikationerKrav:Militær basisuddannelseFunktionsuddannelse KampinformationDu skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGTGode engelskkundskaberØnskeligt: Diverse KI-relaterede kurserErfaring fra sejlads med DIV 21 og 22’s enhederHelbredskrav:Grundvaccination.Egnet til INTOPS.Egnet til røgdykkerAnsættelsesvilkårStillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder. Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst. Dit faste tjenestested vil være i Korsør. Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. KONTAKT OG ANSØGNINGNærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Leder af kampinformationssektionen, SSG Michael Kruuse på telefon 3016 9405 eller via mail: 2E-IVER-LEKI@mil.dk..Alternativt SSG Dennis Hede, SCA-K-BEM03, telefon 72 85 75 23 Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail fps-bdy@mil.dk Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning. Ansøgningsfrist er 7. december 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse efter aftale. Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen. OM 2. ESKADRE2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer. 2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
Flådestation Korsør
Indrykket 30. november på JobNet
Job tilbydes:
Fregatten IVER HUITFELDT søger kaptajnløjtnant eller orlogskaptajn til stillingen som OPO (genopslag)
Er du taktisk officer med gode lederegenskaber og kan du se dig selv skabe sammenhæng mellem den operative virkelighed, tjeneste i havn og dygtiggørelse udi søkrig? Så er stillingen som OPO på fregatten IVER HUITFELDT noget for dig!Om osFregatten IVER HUITFELDT tilhører 2. Eskadre, der opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til krigsoperationer. Skibet er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som er søværnets største og primære kampenheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt.I 2023 er IVER HUITFELDT under opkøring efter ophold på værft. Opkøringen indebærer gennemgang af et struktureret træningsforløb afsluttende med gennemgang af et seks ugers forløb ved Flag Officer Sea Training i UK.I 2024 vil IVER HUITFELDT være på beredskab, hvor vi bl.a. skal kunne løse internationale opgaver såsom eksempelvis en indsættelse i den stående maritime NATO styrke eller sejlads med en amerikansk Carrier Strike Group.På IVER HUITFELDT vil vi gerne være kendt for at have en sund kultur som hviler på professionalisme, involvering og ansvarlighed. Vi ved, at det er vores faglige stolthed, kammeratskab og positive arbejdstilgang er afgørende for IVER HUITFELDT kampevne. Du bliver derfor en del af en robust og sammentømret kampenhed, hvor sammenhold og personlig udvikling går hånd i hånd med en stærk militær og maritim ånd.Vi har i gennemsnit 125 sejldage årligt uden for basehavnen i Korsør, hvor vi har operationer og øvelser i danske og udenlandske farvande. De bliver typisk fordelt med øvelser på 10-20 dage, patruljering i op til 6 uger af gangen og i beredskabsperioden med sejlads af 3-4 måneders varighed.Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, inden for de muligheder som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.Om stillingenSom operationsofficer er du divisionsofficer og leder for skibets operationsdivision, der består af broen, operationsrummet og radioen. Under dig har du ca. 35 medarbejdere fordelt på både officerer, sergenter og menige.Din primære opgave er at lede og drive operationsdivisionen på vegne af skibschefen og løbende sikre, at skibets operative opgaver løses tilfredsstillende. Dette gøres i løbende samarbejde med skibets øvrige divisioner, der støtter op om skibets eksterne opgaveløsning. Nøglen til at løse skibets operative opgaver effektivt og hensigtsmæssigt er at uddelegere og anvende dit underlagte personel korrekt. Som operationsofficer skal du være det overordnede samlende led, der sætter retningen og prioriteterne, så dine medarbejdere forstår opgaven og kan løse den optimalt.Som operationsofficer har du ansvaret for, at de brede administrative forudsætninger for driften af divisionen er på plads. Dette indbefatter at skabe rammer for kursusaktivitet og efteruddannelse, rekruttering af nye medarbejdere og kvalitetskontrol af tjenesteplanlægning.Du indgår som operationsofficer i skibsledelsen, der foruden dig består af chefen, næstkommanderende, logistikofficeren, teknikofficeren, våbenelektronikofficeren samt banjermesteren. Sammen tegner I det samlede ledelsesbillede udadtil og sætter den overordnede retning for skibets opgaveløsning.Stillingen som operationsofficer indbefatter et til tider højt tempo, såvel som periodevis høj arbejdsbelastning. Til gengæld er der tale om en stilling, hvor du varetager et stort ansvar og en bred vifte af spændende opgaver. Stillingen vil i høj grad udvikle både bredden og dybden i både din operative profil og din ledelsesprofil og vil gøre dig attraktiv til en række andre stillinger videre i din karriere.Du vil som operationsofficer komme til at stå i spidsen for en motiveret og dygtig medarbejdergruppe, der til gengæld også stiller krav til integriteten af din faglighed, synlighed og ledelse.Om digDu er uddannet taktisk søofficer og udnævnt kaptajnløjtnant - alternativt orlogskaptajn med lyst til for en periode at vende tilbage til det sejlende operative miljø. Du har solid erfaring som både vagtchef og taktisk officer fra søværnets kampenheder. Du har en udvidet forståelse for både de enkelte krigsdomæner, som kampenhederne beskæftiger sig med, men også for deres sammenspil og konflikter.Du har en grundlæggende forståelse for, hvordan en stor kampenhed fungerer organisatorisk – både internt i forhold til skibets divisioner, men også ekstern i forhold til de forskellige styrkesammensætninger og indsættelser, som kampenhederne kan indgå i.Det er ønskeligt, at du har erfaring som taktisk officer fra internationale operationer og større øvelser med en stor kampenhed.Du skal befinde dig godt i at stille dig forrest og sætte rammerne for operationsdivisionens opgaveløsning i koncert med skibets øvrige opgaver. Du har gerne forudgående erfaring med praktisk ledelse fra sejlende tjeneste, og gerne som skibschef på en mindre enhed.Det forventes, at du besidder gode samarbejdsevner, at du har flair for ledelse samt, at du forstår at prioritere og sætte en dagsorden som støtter op om IVER HUITFELDT opgaveløsning. Som divisionsleder skal du være klar på at indgå i skibsledelsen og støtte op om de konsoliderede ledelsesbeslutninger fra chefen og nedefter. Du skal samtidig være i stand til loyalt at fremføre bekymringer og udfordringer fra dit underlagte personel opadtil.Jobbet som OPO er til tider både intenst og indeholder ofte modsatrettede krav, som du skal forsøge at forene igennem dine kompetencer som leder, taktikere og menneske.Du skal være klar på periodevist lange arbejdsdage og et stort arbejdspres.Du skal kunne håndtere at din division har mange bolde i luften på samme tid, samt at de leverer produkter af rette kvalitet - også, når tiden er presset.Du skal være egnet til INTOPS og skal kunne sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIGT.Derudover skal du have de fornødne kvalifikationer (Q’er) for sejlads.AnsættelsesvilkårStillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Dette brede opslag omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter og majorer/orlogskaptajner i løngruppe 4 og 5. Stillingens indhold og niveau justeres efter den valgte kandidat. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende chef, KK Peter Sønderkjøge-Hansen, på 2e-wilm-chx@mil.dk, eller fungerende operationsofficer, KL Kristian Pedersen, på 2e-wilm-opo@mil.dk.Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295. Stillingen ønskes besat pr. 01.01.2023 eller hurtigst muligt.Ansøgningsfristen er den 6. december 2022 og vi forventer at holde samtaler i umiddelbar forlængelse af ansøgningsfristen.Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.Om 2. Eskadre (2 ESK)2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer. 2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
Flådestation Korsør
Indrykket 30. november på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk