Nyheder fra Korsør

13 °
Klar himmel

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Korsør og omegn

Job tilbydes:
kontorhjælper til driftsplanlægning ved Løft-, Træk- og Surringsmaterielværksted Syd i Korsør
Er du kvalitetsbevidst, omhyggelig og systematisk? Er du en haj til planlægning og kan bevare overblikket, når tingene går stærkt? Om osPå Løft-, Træk- og Surringsmaterielværkstedet er vi 30 medarbejdere fordelt i Korsør, Aalborg, Skive og Haderslev. Vi er et dynamisk værksted, der i tæt samarbejde med Forsvarsministeriets Materiel- og indkøbsstyrelse og vores kunder i resten af Forsvaret, udfører eftersyn på alt Forsvarets Løft-, Træk- og Surringsmateriel. Vi har et uformelt og sammentømret fællesskab, hvor fokus er rettet mod kvalitet, gensidig tillid og et godt arbejdsmiljø. Hos os kommer du til at arbejde sammen med fagligt dygtige kolleger og bliver en del af et stærkt fællesskab i en professionel enhed.Om stillingenStillingen indeholder flere spændende funktioner, hvor du i samarbejde med assisterende værkstedsleder og teknikere arbejder med administrative opgaver på værkstedet og på tværs af organisationen. Dine primære opgaver er: • Detailplanlægning og re-planlægning af vedligeholdelsesordrer. • Opfølgning og tilpasning af LTS årshjulet. Herunder kontakten til vores kunder. • Andre forefaldende kontoropgaver, herunder bestilling af rejser, kørselsrapporter mm.Om digDu har erfaring fra den operative struktur og kender til dennes krav og udfordringer i forhold til materielspecifikationer og anvendelse.Vi ser gerne, at du har en kontoruddannelse og har erfaring i produktionsplanlægning samt et kendskab til SAP PM og gerne med erfaring indenfor SAP. Du trives med mange forskelligartede opgaver og kan bevare produktionsoverblikket. Det er vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt inden for de udstukne rammer for opgaverne. Du er kvalitetsbevidst, omhyggelig og systematisk i det daglige arbejde og leverer kvalitet i arbejdet i rette tid og mængde.Som person er du omstillingsparat, udadvendt, initiativrig og har gode samarbejdsevner med respekt for kollegaers forskelligheder. Du har gode kommunikative evner i dansk i såvel skrift som tale. Der kan være rejseaktivitet forbundet med stillingen, hvorfor det er en fordel, hvis du er i besiddelse af kørekort kat. B.AnsættelsesvilkårStillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er, afhængig af værnstilknytning, reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder, eller den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren. Stillingen kan besættes af en i konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale. Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse. Stillingen er også slået op på civilt niveauVed ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst. CSFaglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst. HKKFFaglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst. Dit faste tjenestested vil være i Korsør. Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte værkstedsleder Winni Löwenstein på telefon 61 13 56 14.Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-AML@MIL.DK.Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Ansøgningsfrist er den 12. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.Stillingen er til besættelse snarest muligt.Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.FOKUS og referencer kan medsendes.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTEForsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste. Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Vedligeholdelsesområde Øst
Indrykket 28. september på JobNet
Job tilbydes:
Elektronikfagtekniker til elektroniksektionen om bord fregatten PETER WILLEMOES
Har du lyst til at arbejde på en spændende og alsidig arbejdsplads?Fregatten PETER WILLEMOES søger en dedikeret og robust elektronikfagtekniker til tekniske udfordringer og en spændende hverdag. Om osFregatten PETER WILLEMOES tilhører 2. Eskadre, der opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til krigsoperationer. Skibet er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som sammen med ABSALON-klassen er Søværnets største og primære kampenheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt.I 2023 er PETER WILLEMOES på beredskab, hvor vi bl.a. skal kunne løse internationale opgaver. De planlagte aktiviteter omfatter derudover bl.a. øvelsesvirksomhed med øvrige NATO partnere.På PETER WILLEMOES har vi en stærk kultur om bord, og vi ved, at det er vores faglige stolthed, kammeratskab og positive arbejdstilgang, som gør, at PETER WILLEMOES ikke står tilbage for at løse enhver opgave. Du bliver derfor en del af en af robust og sammentømret besætning, hvor sammenhold og udvikling går hånd i hånd med en stærk militær og maritim ånd i en kampenhed, som aktivt bidrager til at rykke grænserne for, hvad fregatterne og Søværnet kan.Om stillingenSom elektroniktekniker bliver du en del af skibets elektroniksektion, som i tæt samarbejde med våbensektionen varetager vedligehold, fejlfinding og drift af skibet våben-, IT-, data-, sensor- og kommunikationssystemer. Samtidig bliver du en del af skibes organisation til søs, hvor du både indgår i vagttjeneste og fungerer som en del af skibes kamporganisation. Dette arbejde er essentielt for at kunne støtte op om skibets evne til at kunne levere operativ effekt.Som elektroniktekniker har man ansvaret for, i samarbejde med resten af elektroniksektionen, at sørge for drift og vedligeholdelse af skibets sensor- og kommunikationssystemer. Der vil være rig mulighed for, at specialisere sig.Elektroniksektionen består af et dygtigt team af teknikere, hvor faglig stolthed og et godt fællesskab er højt prioriteret i dagligdagen. Stillingen indbefatter både tjeneste til søs, i såvel danske som internationale farvande, samt daglig tjeneste og vagttjeneste i de perioder, hvor PETER WILLEMOES ligger til kaj i Korsør. Stillingen vil give gode mulighed for faglig udvikling, herunder et uddannelses- og tjenesteforløb med kurser og efteruddannelse. Vi tager udgangspunkt i din baggrund og de kompetencer, som du skal have i din stilling. Der må derfor påregnes rejseaktivitet i forbindelse med kurser og efteruddannelse. Såfremt du ikke har været i Søværnet før, skal der påregnes rejse og uddannelsesaktivitet fra ansættelsesstart.Som elektroniktekniker kan man via kurser og uddannelser som udgangspunkt specialisere sig inden for fire retninger – IT-, data-, sensor- og kommunikation. Det ene udelukker ikke nødvendigvis det andet.Som sejlende operativ enhed er vi selvforsynende med alle de forskellige type systemer, som skal underbygge skibets operative virke. Kurser og uddannelser spænder derfor bredt fra uklassificeret INET systemer, over komplicerede kommunikationssystemer til højteknologiske sensor pakker. Som tekniker skal du derfor både kunne specialisere dig og indgå bredt i sektionen.Uagtet specialisering vil man som hovedregel varetage et primært ansvarsområde. Der kræves derfor stor ansvarsbevidsthed og modenhed i stillingen. Elektroniksektionen består af 8 erfarne elektronik- og datateknikere, 2 sergenter og 1 officer. Om digDu møder i stillingen med åbent sind og er klar til at gøre dit yderste for at blive en integreret del af elektroniksektionen såvel som resten af besætningen. Du har en naturlig interesse for avanceret teknologi, men hovedsagelig inden for IT-, data-, sensor- og kommunikationssystemer. Der ud over skal du gerne kunne se dig i følgende:- Du har en naturlig forståelse for forskellige systemers integration med hinanden - Det skal gerne falde dig naturligt at fejlsøge og løse tekniske problemstillinger- Du har en medfødt teknisk interesse og en naturligt erfaring i at bruge dine hænder og dit hoved. - Du har stor ansvarsbevidsthed samt det fornødne ejerskab over dine arbejdsopgaver. - Du skal have den fornødne balance mellem hensyntagen til systemer og udstyr, og proaktivitet og handlekraft.Du skal være omstillingsparat og klar til at indgå i et omskifteligt og dynamisk miljø. Det vil sige, at du er indforstået med, at skibet, som en del af den danske regerings værktøjskasse, med kort varsel kan blive sendt af sted eller blive udsat for ændringer i dets oprindelige planer. Til tider vil din hverdag være hektisk. Det forventes at du kan tænke klart i pressede situationer, hvor du vil blive bedt om at komme med tekniske løsninger på akut opståede problemer. Det forventes at du kan tænke kreativt, har drive samt en faglig stolthed. Du skal være typen, som ønsker at løse problemet korrekt, frem for at omgå det. Kvalitet er essentielt i opgaveløsningen. Det forventes, at du bringer alle dine erfaringer og kvalifikationer i spil, når du sammen med dine kollegaer arbejder på at drive og udvikle elektroniksektionen på Fregatten PETER WILLEMOES.KvalifikationerKrav:• At du har en for stillingen relevant teknisk uddannelse.• At du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIGT.• At du kan erklæres egnet til internationale operationer.Ønskeligt, men ikke et krav: • At du har gennemført Søværnets basisuddannelse, eller anden værnepligt.• At du er funktionsuddannet inden for sensorsystemer relevant for IVER-klassen(TEK300).• At du har andre relevante kurser og uddannelser inden for IT-, data-, sensor- og kommunikationssystemer.• At du har erfaring med C-FLEX.Helbredskrav:• Du skal kunne godkendes til Forsvarets helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).• Du skal kunne bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav.• Grundvaccination.Egnet til røgdykning.AnsættelsesvilkårStillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder. Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst. Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst. Dit faste tjenestested vil være i Korsør. Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Mikkel Bach Hansen tlf. 30169428 eller på mail 2E-WILM-EKO@MIL.DK . Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail fps-bdy@mil.dk Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning. Ansøgningsfrist er 16. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt uge 43. Stillingen er til besættelse 1. december 2022. Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen. OM 2. ESKADRE2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer. 2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
Flådestation Korsør
Indrykket 29. september på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk