Nyheder fra Korsør

13 °
Mange skyer

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Korsør og omegn

Job tilbydes:
Maskingast til NAJADEN 1. BES DIV31, 3. Eskadre.
1.Besætning er på udkik efter den dygtigste sømand med sort svendebrev til vores lille attraktive besætning.Om osDIANA KLASSEN indgår i 3. Eskadre der udfører opgaver i det nationale miljø. Opgaverne er primært suverænitetshævdelse og deltagelse i Search and Rescue (SAR) operationer. Sideløbende med primære opgaver udføres blandt andet hjælp og støtte til lokalområdet, politiet og FKP. For at vedligeholde og udbygge enhedens evner afholdes løbende øvelser internt ombord, Desuden afholdes øvelser med deltagelse af eksterne myndigheder. Derudover uddanner vi nye skibschefer og kadetter.Besætningen har basehavn i Korsør.Om stillingenStillingen er i tekniskdivision, som består af i alt 3 konstabler og en Mester. Dine primære opgaver er vedligeholdende arbejde på alle de installationer, som er med til at skabe fremdrivning, styring og stabilitet i skibet. I disse opgaver lægges der stor vægt på, at opgaver udføres i prioriteret rækkefølge baseret på, og afhængig af opgaveløsningen.Du vil med tiden indgå som en fast del af maskinvagten, som under sejlads bemandes gennem alle døgnets timer. Du vil sideløbende med dine primære opgaver også have sekundære opgaver. Af sekundære opgaver findes blandt andet rengøring af daglige områder i skibet.I forhold til skibets øvrige operative opgaver vil du udføre tjeneste i forbindelse med, sejlads med gummibåd, sætning af flydespærringer etc. Du vil, som alle ombord, være en del af havariberedskabet. Du vil også indgå som maskinvagt i skibsgruppevagten på Flådestation Korsør (ca. 15 dage om året).Vi kan tilbyde et alsidigt og spændende job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og fremtidige ønsker. Om digDu skal have gennemført en grunduddannelse i søværnet. Hvis du ikke har gennemført en grunduddannelse i søværnet, vil du skulle gennemføre denne inden start ombord. Har du gennemført en grunduddannelse i enten hæren eller flyvevåbnet, skal du gennemføre et omskolingsforløb af kort varighed.Det forventes, at du kan arbejde målrettet og selvstændigt, med opgaver indenfor det primære område. Ligeledes forventes det, at du har en stor ansvarsfølelse i forhold til dit arbejde. Du er en person med en positiv tilgang til at arbejde i søværnet, også under de vilkår som opstår når platformen bevæger sig.Du skal have et sort svendebrev, hvilket kan være som smed, klejnsmed, auto- eller lastvognsmekaniker eller lignende. Vi lægger vægt på fysisk og psykisk velvære og arbejder aktivt med Forsvarets krav til militær fysisk træning.Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)AnsættelsesvilkårStillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder. Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst. Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst. Dit faste tjenestested vil være i Korsør. Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte seniorsergent Jens Grevelund 41 30 98 13 eller mail: 3E31-B1-TKB@mil.dk Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK. Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning. Ansøgningsfrist er 24. juni 2022 og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen er til besættelse 1. september 2022. Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM 3. ESKADRE3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver. 3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
Flådestation Korsør
Indrykket 20. maj på JobNet
Job tilbydes:
Sagsbehandler til løsning af HR-opgaver
Kunne du tænke dig at arbejde på en dynamisk arbejdsplads i en stor offentlig virksomhed,hvor vi giver plads til udvikling og uddannelse?Søværnets Center for Administration i Korsør søger en sagsbehandler til Personelelementet.Om osSøværnets Center for Administration servicerer Søværnets myndigheder, skibe og personel inden for det samlede administrative område. vi består af to afdelinger, som er placeret på hver sin flådestation i hhv. Frederikshavn og Korsør med i alt 38 medarbejdere, fordelt i fire elementer; Administration, Bemanding, Personale og Tidsstyring.Kundeservice er omdrejningspunktet for vores daglige virke. Samtidig anerkender, anvender og kompetenceudvikler vi vores medarbejderes faglige og personlige kvaliteter med fokus på vores kerneopgaver.Vi tilbyder en faglig kompetent arbejdsplads, gode kollegaer og gode relationer. Vi tilbyder plads til at du kan udvikle dig i dit eget tempo. Vi tilbyder fleksible arbejdsforhold, hvor du i høj grad får indflydelse på dine arbejdsopgaver, dine prioriteringer og dit tidsforbrug. Vi understøtter en god balance imellem dit arbejdsliv og dit privatliv.Om stillingenDu vil blive en del af et team på 11 medarbejdere samt en elementleder og en souschef, der alle arbejder tæt sammen. Arbejdsopgaverne er mangeartede og indeholder bl.a. daglig rapportering og modtagelse af meldinger om sygdom, samt opfølgning og samtaler med medarbejderne, herunder iværksættelse af procedure ved længere tids fravær.Du skal sagsbehandle bl.a. personalesager med ansættelsesretslige tiltag samt bistå ved forhandling af løntillæg, herunder udarbejde og vedligeholde materialet hertil. Derudover er der generel sagsbehandling ved tilgang og afgang af personel, orlovsansøgninger samt vedligeholdelse af personalestamdata og sagsbehandling af funktionsrelateret efteruddannelse og kompetenceforløb, herunder at booke kurser.Herudover skal du trække diverse rapporter i Forsvarets it systemer og udarbejde statistikker herfra.Ovenstående vil give dig en god bred viden til gældende bestemmelser og organisationsaftaler inden for HR-området.Om digDu har en kontoruddannelse og gerne praktisk erfaring fra en lignende stilling.Det er en fordel, hvis du har kendskab til forsvarets it systemer, DeMars, Business Intelligence og ESDH.Du skal selvstændigt kunne varetage sagsbehandling på et varieret sagsområde, der kræveropbygning af specialviden og evne til at værne om integritet.Du arbejder effektivt og målrettet, forstår at prioritere dine arbejdsopgaver selv i pressede situationer og kan overholde deadlines.Da du møder mange af Søværnets medarbejdere, er det vigtigt, at du er imødekommende og kan betragte dine opgaver ud fra et kundeperspektiv, også under den vanskelige samtale.Du besidder gode samarbejdsevner og bidrager med en høj faglighed.Da du indgår i teams på tværs af elementerne, lægger vi meget vægt på dine personlige egenskaber.AnsættelsesvilkårAnsættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Basislønnen er på kr. 25.983,25 pr. måned. Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Kontakt og ansøgning:Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte AFDLD Vinni Friis, tlf. 30 36 23 73. Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Sheeba Krause på tlf. 32 66 50 36.Ansøgningsfristen er den 31. maj 2022 og vi forventer at holde samtaler snarest derefter.Stillingen ønskes besat snarest muligt.Du kan søge stillingen via link "Søg den ledige stilling". Du anmodes om at vedhæfte alle relevante dokumenter til ansøgningen.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
Flådestation Korsør
Indrykket 16. maj på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk