Nyheder fra Korsør

7 °
Overskyet
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Korsør og omegn

Job tilbydes:
Teknikofficer til Fregatten PETER WILLEMOES
Er du uddannet teknisk officer, med lyst til tekniske og personelmæssige udfordringer og tiltaler sejlende tjeneste dig, så er her måske en stilling for dig. Om osFregatten PETER WILLEMOES tilhører 2. Eskadre, der opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til krigsoperationer. Skibet er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som sammen med fregatterne af ABSALON-klassen er Søværnets kampenheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt.I 2023 og 2024 er PETER WILLEMOES på beredskab, hvor vi bl.a. skal kunne løse internationale opgaver. De planlagte aktiviteter omfatter derudover bl.a. øvelsesvirksomhed med øvrige NATO partnere.På PETER WILLEMOES vil vi gerne være kendt for at skabe en god arbejdskultur, som hviler på professionalisme, involvering og ansvarlighed. Vi ved, at det er vores faglige stolthed, kammeratskab og positive arbejdstilgang, der er afgørende for PETER WILLEMOES’ kampevne. Du bliver derfor en del af en robust ogsammentømret kampenhed, hvor sammenhold og personlig udvikling går hånd i hånd med en stærkmilitær og maritim ånd.Vi har i gennemsnit 125 sejldage årligt uden for basehavnen i Korsør, hvor vi har operationer og øvelseri danske og udenlandske farvande. De bliver typisk fordelt med øvelser på 10-20 dage, patruljering i optil 6 uger af gangen og i beredskabsperioder med sejlads af to til tre måneders varighed.Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar inden for de muligheder, som Forsvarets fokus påtilpasning af opgaver og organisation giver.Om stillingenDu skal lede en Teknisk Division, hvor dine medarbejdere løser mange forskellige tekniske opgaver med et højt kompetenceniveau. Det er et fagligt stærkt og dynamisk miljø, hvor opgaver løses i samspil med de øvrige divisioner om bord.Du skal håndtere vores komplekse systemer, dels i egen organisation, i samarbejde med dygtige og engagerede medarbejdere, og dels via logistisk støtte fra værksteder og forsyningselementer samt sparring med eksterne myndigheder på et højt og bredt teknisk niveau. Det betyder, at fokus på systemkendskab inden for fagområdet er nødvendigt, for at kunne deltage kompetent og ligeværdig i dialog om drift og udvikling af ansvarsområdet.I samarbejde med skibsledelsen agerer du i det daglige som chefens rådgiver på enhedens platform, maskin- og elektroområde, og skibsteknik, herunder skibssikkerhed og havariområde. Under sejlads er du en del af det ”Command Team”, der leder den interne kamp i krise- og krigssituationer, hvor du som ”Internal Battle Coordinater” leder havariindsatsen i hele skibet, og ”Battle Damage Repair – BDR” inden for dit eget ansvarsområde. Her er det helt essentielt, at du udviser evne for og effekt ved at ledeigennem ledere. Teknikofficeren er i den forbindelse en central nøglespiller ift. opretholdelse af skibetsoperative indsættelsesevne - særligt i forbindelse med bekæmpelse af skader og havarieropstået under kamp. Dit personlige engagement og faglighed vil i den forbindelse medsikkerhed blive udfordret.Vi lægger vægt på fleksibilitet, ansvarsfølelse og helhedssyn. Vi stræber efter en uformel, åben og fordomsfri omgangstone om bord. Vi tilbyder en arbejdsplads med et godt teamwork, hvor professionalisme og fokus på opgaverne går hånd i hånd. Der er tale om en stilling, hvor du får et stort ansvar og råderum samt gode muligheder for personlig og professionel udvikling.”Vi tilbyder”Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.Om digDu har en baggrund som officer af teknisk linje i Søværnet og har gennemgået Master i Militære Studier, VUT II/L eller anden ækvivalerende uddannelse. Er du påbegyndt Master i Militære Studier, imødeser vi gerne din ansøgning, i så flad vil du skulle indgå en uddannelsesaftale.Det er en fordel, hvis du har forrettet sejlende tjeneste som teknisk officer/vedligeholdelsesofficer inden for maskinteknisk område eller våben- og elektronik området fra søværnets større enheder. Det forventes, at du brænder for FOST-ambitionen samt at du lægger dit fulde engagement i at medvirke til, at PETER WILLEMOES evne som kampenhed yderligere professionaliseres i denretning.Som leder af teknisk division skal du have opmærksomheden rettet mod nye perspektiver i det daglige arbejde, hvor du konsekvent skal søge at udforske og udvikle kapaciteten, især inden for teknisk divisions ansvarsområde, men også enheden generelt. Du er en god og motiverende leder, der respekterer det enkelte individ, men også evner at holde fast når tingene bliver svære. Dertil kræves bl.a. gode kommunikationsevner i såvel tale som skrift på alle niveauer. Du er fleksibel og har en ”can do” tilgang til opgaveløsningen.Du skal kunne indgå i samarbejdsrelationer på tværs af rang og funktioner internt i enheden, samt tillige ift. Forsvarets øvrige myndigheder og evt. internationale samarbejdspartnere. Og herunder udbygger og vedligeholder du dit netværk med henblik på at skabe bedre resultater i hverdagen. Vi forventer, at du har et solidt fagligt niveau, er ressourcebevidst og evt. kan dokumentere resultater fra tidligere stillinger. Din faglige viden rækker ud over den målrettede specialistviden, og du formår at samle og udnytte viden fra medarbejdere til operativ anvendelse.I travle perioder er det nødvendigt at have evnen til, at prioritere opgaver og holde flere bolde i luften på samme tid. Det stiller krav til din fleksibilitet, dit overblik og din professionalisme. Du er sikkerhedsgodkendt til hemmeligt og har gyldigt blåt bevis, tandlægestatus samt FFB (eller kan hurtigt erhverve det).AnsættelsesvilkårStillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte skibschefen på Fregatten PETER WILLEMOES - KK Peter Sønderkjøge-Hansen på telefon 30 16 94 30 eller mail: 2E-WILM-CH@mil.dk.Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 55 16. Stillingen ønskes besat 1. juni 2023 eller efter aftale. Ansøgningsfristen er den 16. april 2023 og vi forventer at holde samtaler i uge 16 2023. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.Fregatten PETER WILLEMOES har basehavn i Korsør, hvor du vil få fast tjenested.Om 2. Eskadre (2 ESK)2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer. 2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
Flådestation Korsør
Indrykket 28. marts på JobNet
Job tilbydes:
Receptionist, hotel
Afløser til receptionen på Musholm - Ferie - Sport - Konference.  Kan du levere service i verdensklasse?    - Så er du den, vi mangler som vores nye receptionist-afløser i receptionen på Musholm.   På Musholm har vi fokus på værtskab, service og god gæstekontakt, og vi går ikke på kompromis med kvaliteten af det, vi leverer, selv om det nogle gange går rigtig stærkt. Det stiller store krav til vores medarbejdere, og derfor søger vi kun de bedste. Vi lover til gengæld, at du får et spændende og udfordrende job, hvor der er plads til forskelle.    Vi har brug for hjælp ved sygdom, ferieafvikling og ekstraordinær travlhed, hvorfor vagter kan komme med kort varsel.    Vagter kan ligge i tidsrummet 08.00-20.00 alle ugens dage.   Læs mere om Musholm på www.musholm.com   Arbejdsopgaver:   Ind og ud check af Musholms gæster   Booking af leisure gæster   Servicering af vores gæster - telefonbetjening   Kasseafstemning   Vi tilbyder:   Et harmonisk arbejdsmiljø, hvor vi passer på hinanden, og hvor den enkeltes sundhed og trivsel sættes højt.   At blive en del af en socialøkonomisk virksomhed, hvor der er plads til forskelle.  Vi forventer, at du:   Kan bevare overblikket i travle situationer   Lader nærvær og præcision kendetegne din arbejdsindsats, så du kan være med til at skabe harmoniske oplevelser   Har en intention om at gøre en positiv forskel og yde et godt værtskab over for Musholms gæster og dine kollegaer   Har et godt kendskab til engelsk, tysk og de nordiske sprog   Har god IT-viden, gerne office-pakken og Spectra     Yderligere oplysninger   Har du lyst til at høre mere om jobbet på Musholm, er du meget velkommen til at kontakte receptionschef Jette Baden på tlf. 6124 0242.   Ansøgningsfrist: fredag d. 17. april 2023. Vi indkalder til jobsamtaler løbende.
Musholm Ferie - Sport - Konference
Indrykket 29. marts på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk