Bliv en del af teamet, der producerer og distribuerer kryptokoder

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Kunne du tænke dig at være en del af et medarbejderteam, der varetager ansvaret for at producere og distribuere kryptokoder til hele Forsvarsministeriets Koncern samt til andre civile myndigheder? Kunne du tænke dig at blive en del af en sammentømret enhed, hvor faglighed og teamånd er i højsædet? Så er stillingen ved National Distribution Authority, Denmark (NDA DNK) måske noget for dig.

Om os

National Distribution Authority, Denmark (NDA DNK) – er en del af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI).

NDA DNK indgår som et element i Krypto-, Kort- og Publikationssektionen (KKP) ved Supply Chain Divisionen (SCD). Vi varetager drift, fordeling og regnskab af alt KRYPTO-, TEMPEST- og andet klassificeret kommunikationsmateriel i Forsvaret, civile myndigheder og institutioner. Vi modtager, registrerer, oplægger og fordeler alle koder, publikationer og materiel fra andre nationer, ligesom vi producerer og fordeler danske koder, publikationer og krypteret kommunikationsmateriel til vores kunder.

Arbejdspladsen er fysisk placeret i Fredericia, men en stor del af arbejdet vil i begyndelsen skulle løses fra depot Noret i Korsør. I organisationen indgår højt kvalificerede både militære og civile medarbejdere, der alle er specialister på hver deres område. Vi holder en meget uformel omgangstone, idet dog alle udviser respekt for hinandens opgaver, og hjælper hinanden med opgaveløsningen på tværs.

Om stillingen

I stillingen fungerer du som næstkommanderende i kodeproduktionen, og du arbejder efter direktiv og vejledning fra lederen af kodeproduktion. Du støtter sagsbehandlingen på kodeområdet, deltager i den daglige kodeproduktion og ajourfører de administrative databaser, der understøtter kodeproduktionen ligesom du udfører kvalitetskontrol og forsender kodeprodukter.

Du bidrager her ud over med løsningen af en række andre driftsopgaver fx planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af arbejdsplaner. På sigt vil du indgå i NDA vagtordning.

Vi tilbyder dig et unikt, spændende og uformelt arbejdsmiljø i et godt kollegialt fællesskab med garanti for en omskiftelig hverdag.

Om dig

Du er seniorsergent eller oversergent med potentiale til udnævnelse til seniorsergent. Du kan holde mange bolde i luften, du arbejder selvstændigt og struktureret, og du tager ansvar for at gennemføre og afslutte dine opgaver.
I og med at du får en bred kontaktflade i forhold til vore kunder er det væsentligt, at du er en god kommunikator - mundtligt såvel som skriftligt. Du skal kunne anvende engelsk i både tale og skrift.

Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes til COSMIC TOP SECRET, hvilket bl.a. kræver en ren straffeattest. Sikkerhedsgodkendelsen skal kunne opretholdes i hele ansættelsesperioden.

Som person er du stabil, venlig og imødekommende. Du besidder gode analytiske evner og ordenssans. Vi forventer, at du aktivt kan indgå i - samt bidrage til - et inspirerende arbejdsmiljø præget af høj faglighed, god trivsel, åbenhed og en uformel omgangstone. Det er vigtigt, at du efterlever og håndhæver givne sikkerhedsbestemmelser.

Du skal forvente at blive (videre-)uddannet indenfor kryptoområdet gennem forsvarets egne kurser; FELS, FSR300, FSR320, i udlandet (NATO Kustodekursus på sigt) samt gennem intern uddannelse på vore systemer.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Dette er et åbent stillingsopslag, hvorfor ansættelsessamtaler kan blive afholdt løbende. Stillingerne er ledige, så ansættelsen kan ske efter aftale.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Fredericia, men må i starten forvente en del arbejde i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte oversergent Jimmi Larsen på telefon +45 7281 6174 eller chefsergent Hans-Peder Hansen på telefon +45 7281 6163.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Lindholm Elling ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-CLE@mil.dk.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 03. juni 2024. Ansættelsessamtaler afholdes løbende.
Ansættelse pr. 01 juli 2024 eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

FORSVARSMINISTERIET MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSEN
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er koncernens materielfaglige videnscenter og logistiske myndighed. I samarbejde med bl.a. Forsvarskommandoen og underliggende værnsstabe sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i i ind- og udland. Det er FMI opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive.

FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt på at yde bedst mulig støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Slagelse Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Flådestation Korsør, Sylowsvej , 4220 Korsør

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 03-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6051196

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet