Danmarks Isbådsmuseum

Profilbillede
dato

For enden af Storebæltsvej ligger der en hvid og en gul bygning - sammenbygget: Den gule er Kong Christians IV´s gamle posthus - og den hvide bygning er fra 1883 og rummer Danmarks Isbådsmuseum.

Det er netop moderniseret med nye LED-lyskilder, som spreder et flot behageligt lys over de udstillede isbåde og genstande som isøkser og issave, samt de mange fotos fra de strenge og voldsomme isvintre fra bl.a. 1920- og 1940'erne.

Medlem af museumsbestyrelsen, Kurt Larsen, oplyser, at isbryderne først kom frem efter 1937, og før den tid og i flere år derefter, måtte man delvist skubbe, trække og ro over Storebælt i de små både. De mange fotos illustrerer med al tydelighed sne- og isvintre, som man måske aldrig har oplevet, men kun har hørt sine bedsteforældre omtale.

- Jo, det er rigtigt: I gamle dage var der virkelig vintre til!


Der er gratis adgang til Isbådmuseet - og beliggenheden ved Storebæltsbroen og Halsskov Odde gør det til et naturligt udflugtspunkt for både lokale, der vil vise deres gæster dette unikke område i Korsør, og for turister fra nær og fjern.

Kurt Larsen fortæller, at man via museets nye tælleapparat har talt små 18.000 besøgende i 2019 - og som sådan hører Isbådsmusset absolut til en af Vestsjællands store attraktioner.

- En ting, der undrer lidt er, at kommunen nu staver Isbådsmuseet i 2 ord: Isbåd Museet: ”Vi har et par ønsker, som kommunen og private måske kan opfylde,” siger Kurt og fortsætter: ”Vi håber, der kan komme et skilt med Isbådsmuseet op på selve bygningen - og at den store p-plads for enden af Storebæltsvej bliver asfalteret. Hvert år skal hullerne i gruset fyldes op; men busser m.fl. får hurtigt kørt det op igen - og det koster jo …og så fornemmer vi, at besøgende meget gerne vil have flere bænke ved museet, så de kan nyde den flotte udsigt til broen og trafikken på bæltet”.

Og skulle der være folk i området, der ligger inde med effekter, som stammer fra isbådstiderne, så må man gerne henvende sig til Kurt via hans mailadresse: kula@live.dk

- ”Vi har jo pladsen til flere ting,” slutter han optimistisk.

Nærmere info: 
Adresse: Storebæltsvej 122, 4220 Korsør
Kontaktmulighed: Tlf.: 58 37 47 55
Åbningstider: Altid - fra Palmesøndag til og med skolernes efterårsferie
Organisering: Isbådsmusset hører under Korsør By- og Overfartsmuseum

Kilde: Kurt Bønnerup