Glimt - fra dengang

Profilbillede
dato

Halsskovbroerne - en vigtig hovedfærdselsåre over Korsør Havn

Den historievidende Kurt Larsen fra By- og Overfartsmuseet har givet mig materiale om broerne - og heraf fremgår det, at den første bro var en betalingsbro - bygget på pæle og som virkede fra 1847 til 1856.


Billede: Den første bro

Anden pælebro fungerede i årene 1856-1883 og blev kaldt Stridens Bro pga. uenigheden mellem kommunen og det daværende jernbaneselskab om vedligeholdelsen m.v.. I modsætning til den første kunne man over en nats tid trække et brofag til side, så der kunne sejles igennem.


Billede: Den anden bro

Herefter kom en drejeskivebro på ”Carl Petter” (den 6-kantede cementplatform, som stadig ses i havnen) - Denne tredje bro eksisterede fra 1883-1924.


Billede: Den tredje bro

I 1924 kom så den fjerde bro - Sukkenes Bro - navnet henviste til de store trafikstigninger af både bløde og stærke trafikanter + det faktum, at broklappen ikke altid virkede efter hensigten, og at den i øvrigt blev sabotagesprængt under krigen.


Billede: Den fjerde bro

Den blev afløst af den nuværende Halsskovbro, der blev indviet 19. januar 1985.

Man havde overvejet muligheden af at bygge en tunnel, men i forhold til en bro ville en sådan blive alt for omkostningstung for Korsør Kommune og for amtet. - Det kan jo være der kommer en tunnel under Noret på et tidspunkt, når belastningen af den nu værende bro og de tilstødende veje bliver for stor.


Billede: Den nuværende bro

Kilde: Indvielsesskrift 1985 & Kurt Larsen