Kok til sejlads med patruljefartøjet NAJADEN

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

1. besætning søger en uddannet kok til patruljefartøjet NAJADEN i division 31. Er du energisk, passioneret og søger en hverdag med stor selvstændighed?

Så er det dig, vi søger!

Hører du under følgende kategorier skal du ikke søge på dette opslag, men på det åbne opslag der findes på Job i forsvaret https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/marinekonstabel
• Civile uden forudgående militær uddannelse.
• Civile med forudgående militær uddannelse (Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt Beredskabsstyrelsen).
• Personel fra Hæren; stampersonel og værnepligtige.
• Personel fra Flyvevåbnet; stampersonel og værnepligtige.
• Personel fra Beredskabsstyrelse; stampersonel og værnepligtige.


Om os

Patruljefartøjerne af DIANA-KL hører under Søværnets 3. Eskadre. Patruljefartøjerne indgår i Søværnets nationale opgaveløsning og udfører således en bred vifte af opgaver i danske farvande. Opgaverne indbefatter bl.a. farvandsovervågning, søredning, forureningsbekæmpelse, eskorte af udenlandske orlogs- og statsskibe, støtte til andre offentlige myndigheder, samt i yderste fald at bringe lovovertrædelser til standsning eller forsvar iht. Den Kongelige Forholdsordre.

Der er kontinuerligt tre enheder af DIANA-kl på varsel og enhederne indgår rutinemæssigt i øvelser med det samlede beredskab samt i øvelser med Søværnets øvrige enheder. DIANA-KL har en besætning på 12 personer.


Om stillingen

Forplejningsdivisionen, som du vil komme til at indgå i, består af besætningens kok og næstkommanderende. Derfor bliver du også den eneste køkkenansatte i kabyssen med ansvaret for menuplanlægning, lokalindkøb og madlavning, der kræver stor selvstændighed og ansvarsbevidsthed. Næstkommanderende, der er premierløjtnant, kommer til at være din nærmeste fortsatte og daglige leder.

Sanitet og hygiejne vægter også højt i forplejningsdivisionen, hvorfor det forventes at du er eller bliver uddannet Junior Medic (fire ugers kursus på CMS i Frederikshavn) og i hygiejne- og fødevarehåndtering i Søværnet (dagskursus flere steder i landet). Her kommer du til at fungere som skibets sanitetsgast med primære ansvar for den sanitetsfaglige indsats.
Sygdomsbehandler til Skibskiste B (en uges kursus på Fanø) vil også være at foretrække på sigt.

Du kan forvente 130-140 sejladage om året med basehavn på Flådestation Korsør. Endvidere kommer du til at indgå i skibsgruppevagten på Flådestation Korsør, hvor vagtdagene fordeles mellem dig og dæksdivisionen på fire personer. Disse vagtdage består i gennemsnit af 15-25 dage om året per person. Vores sejlads mønster er meget eftertragtet med langt oftest 12-16 dage til søs og 3-4 uger hjemme.
I forbindelse med sejlads i DIANA-KL vil du ligeledes være omfattet af ’kutterkost’, hvor man lægger ud for betaling af kost ved patruljens start og får en bonus i udbetaling af MUG efter endt patrulje.

Du kommer til at indgå i en blandet besætning, både i forhold til alder og erfaringsniveau, hvor der er fokus på professionalisme og velfærd.


Om dig

Det forventes, at du er selvstændig og besidder evnen til at aktivere dig selv, samt er klar på ny læring med en can do-tilgang til dit arbejde.

Du er engageret for at lave sund og varieret kost til besætningen, samt har et svendebrev for uddannet kok. Svendebrevet skal vedhæftes i din ansøgning.
Hvis du har erfaring fra sejlende tjeneste fra DIAN-kl vil det naturligvis også være en fordel.

I forbindelse med ansøgningsprocessen vil du blive bedømt på dine evner og din personlighed til at indgå en lille besætning med et stærkt sammenhold.

Vores beredskab under patrulje kræver, at du er hurtig til at omstille dig til en alvorlig opgave og er klar til at give en ekstra hånd for at komme i mål.

Krav
• Søværnets Basisuddannelse
• Gyldig helbreds- og tandundersøgelse (Blåt Bevis)
• Gyldig Forsvarets Fysiske Basisprøve
• Gyldig røgdykkerstatus
• Svendebrev som kok

Ønskede kvalifikationer
• Junior Medic
• Hygiejne- og fødevarehåndtering i Søværnet
• Sygdomsbehandler B


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes af en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver til gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Fast tjenestested vil være Korsør (Slagelse).

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge.

Der gøres opmærksom på, at stillingsindehaveren er omfattet af lov om Forsvarets personel, hvilket blandt andet medfører forpligtelse til deltagelse i fredsskabende og fredsbevarende operationer.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til skibets næstkommanderende, PL Chris L. B. Møller på mail 3E31-B1-NK@mil.dk eller ringe på telefon 4130 9814.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent kontorfuldmægtig Rikke Thomsen ved Forsvarets Personalestyrelse, FPS-BA-BS252@mil.dk eller på telefon 7281 9174.

Ansøgningsfristen er den 22. marts 2024. Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgningen”.

Stillingen er ledig fra 1. maj 2024.

Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og indkalde egnede ansøgere til samtale. Alle ansøgere vil få svar hurtigst muligt efter afgørelse, om de indkaldes til samtale eller ej.

Om 3. ESKADRE
3. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.

I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.

Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.

3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.

Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitets-håndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.

Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.

3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Slagelse Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Flådestation Korsør, Sylowsvej , 4220 Korsør

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 24-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6003775

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet