Marinekonstabel med svendebrev inden for de sorte fag til fremdrivningsværksted (genopslag)

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Brænder du for at arbejde med fremdrivningsmateriel? - så har vi måske stillingen til dig på vores Fremdrivningsværksted i Korsør.Om os

Fremdrivningsværkstedet består af et værksted i Korsør og med et filial værksted i Frederikshavn. Opgaverne består primært af reparation, vedligeholdelse og eftersyn af hoved- og hjælpemotorer, gear, propeller, styrings- og overvågningssystemer (Lyngsø og Rockwell).

Hos os vil du opleve en spændende og udfordrende hverdag, hvor vi lægger vægt på kvalitet og engagement i opgaveløsningen. Vi foretager en del rejseaktiviteter, idet værkstedet løser opgaver nationalt og internationalt.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste støtter den operative struktur med særligt personel, der kan derfor som militær ansat forekomme perioder med sejlads på søværnets enheder.

Vi kan tilbyde godt løsningsorienteret arbejdsmiljø med en god og uformel omgangstone. Vi lægger stor vægt på, at du tilfører en positiv energi, bidrager med godt humør og optræder som en god kollega. På arbejdspladsen praktiserer vi en høj grad af frihed under ansvar, hvilket vi forventer, at du vil honorere. Som en del af tjenesten hos os, vil du skulle vedligeholde dine militære færdigheder, såfremt man er militær ansat.


Om stillingen

Dine primære opgaver vil være reparation, fejlfinding, vedligeholdelse og eftersyn af de materielsystemer, som værkstedet servicerer inden for motorer, gear, propeller og styrings- og overvågningssystemer.
Ydermere vil du blive sendt på fabrikskurser og uddannet inden for vores systemer.

Femdrivningsværkstedet er omfattet af en vagtordning, så der vil på sigt blive tale om at indgå i vagten.


Om dig

Vi forestiller os, at du er uddannet med svendebrev inden for de sorte fag som f.eks. skibsmontør, auto-, lastvognsmekaniker, klejnsmed eller maskinarbejder. Du må også godt have kendskab til EL faget.

Du har kendskab til motorer, gear og styrings- og overvågningssystemer. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring som maskingast i søværnets sejlende enheder. Du skal være kvalitetsbevidst, omhyggelig og systematisk i det daglige arbejde, og vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt og levere kvalitet i arbejdet.

Du skal have gode samarbejdsevner og være omstillingsparat.

Der vil være rejseaktivitet forbundet med stillingen, hvorfor kørekort til kat. B er et krav til stillingen.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Bemærk at stillingen også slåes op som civil. Stillingens indhold, løn og funktionsniveau justeres efter den valgte kandidat. Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Værkstedsleder OVKM Andreas Stefansen på telefon 2934 8774.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 17. maj 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.


INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Slagelse Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Vedligeholdelsesområde Korsør, Sylowsvej , 4220 Korsør

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 17-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6033054

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet