Administrationsbefalingsmand til Fregatten IVER HUITFELDT

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet


Er du befalingsmand med en solid baggrund inden for det administrative område, har du nu mulighed for at blive Administrationsbefalingsmand (ADB) på IVER HUITFELDT. Som ADB vil du være en nøgleperson i skibet og vil i samarbejde med banjermesteren lede en godt team.Om os


Fregatten IVER HUITFELDT tilhører 2. Eskadre, der opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til krigsoperationer. Skibet er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som er Søværnets største og primære kampenheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt.

På IVER HUITFELDT har vi en stærk kultur om bord og vi ved, at det er vores faglige stolthed, kammeratskab og positive arbejdstilgang som gør, at IVER HUITFELDT ikke står tilbage for at løse enhver opgave. Du bliver derfor en del af en af robust og sammentømret kampenhed, hvor sammenhold og udvikling går hånd i hånd med en stærk militær og maritim ånd i en kampenhed, som aktivt bidrager til at rykke grænserne for, hvad fregatvåbnet og Søværnet kan.

Vi har i gennemsnit 130 sejldage årligt udenfor basehavnen i Korsør, hvor vi har operationer og øvelser i danske og udenlandske farvande. De bliver typisk fordelt med øvelser på 10-20 dage, patruljering i op til 6 uger af gangen og i beredskabsperioden med sejlads af 3-4 måneders varighed.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, indenfor de muligheder som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.Om stillingen

Besætnings- og administrationselementet (BA-ELM) ledes overordnet af Næstkommanderende. Den daglige drift af elementet sker under ledelse af skibets Banjermester. Elementet bemandes således i det daglige af to befalingsmænd og to menige skrivere, hvoraf du er nærmeste leder for den ene af disse.

BA-ELM varetager den overordnede koordination af skibets personaleadministration, herunder uddannelsesvirksomhed, og forestår kontakten til eksterne myndigheder inden for disse områder. Endvidere varetager BA-ELM enhedens sekretariatstjeneste samt økonomi, herunder rejsevirksomhed.

Dine ansvarsområder omfatter blandt andet:
• Budget og budgetopfølgning
• Pengeregnskab
• Skibets administration
• Fakturakontrol
• Indkøbsprocessen
• Toldklareringer
• Udarbejdelse af skibets kantineregnskab
• Rejsevirksomhed, herunder bestilling af billetter
• Publikationsforvaltning.
• Beholdningsansvar for BA-ELM materiel
• Kursus og uddannelsesvirksomhed
• Nøgleansvarlig

Ud over dit eget ansvarsområde deltager du i løsningen af elementets øvrige opgaver herunder arbejdstidsregistrering.

Dertil kommer, at du indgår i tørnen som vagtassistent såvel i havn som i søen, ligesom du i klart skib fungerer som indsatsleder eller leder af havaristation i en af skibets to havaripatruljer.Om dig


Du er oversergent eller sergent med potentiale for udnævnelse til oversergent. Du kan lide at have med mennesker at gøre, kan indgå i mange forskellige sociale fællesskaber og har en anerkendende og nysgerrig tilgang til andre mennesker.
Det er vigtigt, at du har en solid baggrund inden for det administrative område, idet kontoret varetager mange forskellige opgaver, hvorfor du også skal derfor også have god sans for at kunne prioritere, samt arbejde systematisk og struktureret.
Desuden lægger vi stor vægt på, at du er nytænkende, da vi hele tiden forsøger at udvikle vores processer og rutiner til gavn for hele skibet.
Du har en uddannelse som kontorassistent eller tilsvarende.
Der vil være mulighed for løbende kursus og kompetenceudvikling inden for dit arbejdsområde.

Kvalifikationer
Krav
• Grundlæggende sergentuddannelse (GSU)
• Er du sergent, skal du være vurderet egnet til udnævnelse til oversergent
• Skal kunne godkendes til HEM

Ønskelige
• DeMars kurser inden for rejse- og arbejdstid, myndighedsbeholdning, økonomi, arrangementsstyring og personaleadministration.

Helbredskrav
• Godkendt og registreret helbreds- og tandundersøgelse (Blåt bevis)
• Skal være godkendt eller skal kunne godkendes til røgdykker.
• Forsvarets fysiske basiskrav skal være gennemført og registreret.
• Grundvaccination.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte banjermester CSG Per Bo Larsen tlf. 30169400 eller 30169414.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 11. juni 2023 og samtaler forventes afholdt uge 25. Stillingen er til besættelse 1. juli 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM:
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.


INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Slagelse Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Flådestation Korsør, Sylowsvej 8, 4220 Korsør

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 11-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1236&ProjectId=183513&DepartmentId=18960&MediaId=4680&SkipAdvertisement=true

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5843370

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet