Assisterende kommunikationsbefalingsmand (KUA-A) til fregatten PETER WILLEMOES

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du dine KU-faglige kvalifikationer i orden? Kan du lide at blive udfordret, og har du ledelseserfaring – så er du måske vores nye KUA-A.

Om os

Fregatten PETER WILLEMOES tilhører 2. Eskadre, der opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til krigsoperationer. Skibet er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som sammen med fregatterne af ABSALON-klassen er Søværnets kampenheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt.

PETER WILLEMOES har siden sin indsættelse i operation BRILLIANT SHIELD primo 2022 været igennem en stor udvikling, herunder stor personeludskiftning og forventer snart igen at kunne melde klar til større operative opgaver i den sidste del af enhedens beredskabsperiode inden det femårlige hovedeftersyn. Fra 2026 gennemfører besætningen DANSARC-forløbet frem mod endnu en treårig operativ indsættelsesperiode.

På PETER WILLEMOES vil vi gerne være kendt for at have en hverdag sammen, som hviler på professionalisme, involvering og ansvarlighed. Vi ved, at det er vores faglige stolthed, kammeratskab og positive arbejdstilgang, der er afgørende for PETER WILLEMOES’ kampevne. Du bliver derfor en del af en kampenhed, hvor sammenhold og personlig udvikling går hånd i hånd med en stærk militær og maritim ånd.

Om stillingen

Som KUA-A skal du i samarbejde med fg. LERA og KUA drive og udvikle skibets radiostation. Denne består af en fg. LERA (LEKI), KUA og dig selv, samt seks menige (KUGA), som du er assisterende leder for – både til søs og i havn. Du skal assisterer fg. LERA/KUA i den daglige drift, og sikre at dig, at skibets radio understøtter de operative opgaver, som skibet er beskæftiget med.
Du har medansvaret for at gennemføre træningsaktiviteter, kursusplanlægning og selv forestå uddannelse af medarbejderne i KU-sektionen.

Som KUA-A har du et bredt samarbejde med skibets kampinformationssektion, de taktiske officerer og vagtchefer, såvel som skibets våben- og elektronikdivision. Det er dit ansvar i samarbejde med disse aktører at sikre, at udstyr, procedurer og mandskab understøtter enhedens opgaveløsning. Du vil i den forbindelse have en del arbejde med at planlægge og tilrettelægge øvelser og operationer.

Under sejlads indgår du i to-tørn som vagthavende kommunikationsbefalingsmand. I basehavn og udenlandsk havn indgår du i tørnen som vagtassistent (VA).

Jobbet som KUA-A giver mulighed for at blive en vigtig del af en af de bedst trænede enheder i søværnet i en eskadre, der har høje ambitioner i forhold til, hvad det vil sige at være en kampklar enhed.

PETER WILLEMOES har basehavn i Korsør.

Om dig

Du har gennemført relevante kurser i søværnet eller tilsvarende i udlandet i forhold til virket som både KUA-A og kryptokustode. Din tidligere tjeneste har givet dig væsentlig erfaring med taktisk sejlads og operationer, såvel som kommunikationsfaget generelt. Tidligere tjeneste som KUGA i fregatter eller støtteskibe, samt erfaring med FOST og internationale operationer, er en fordel.

Du skal frem for alt besidde gode planlægnings- og ledelsesevner, samt kunne strukturere og udvikle opgaveløsningen i sektionen. Det forventes endvidere, at du besidder gode samarbejdsevner, overblik og fleksibilitet. Du vil aktivt skulle bruge disse egenskaber til at udvikle og forbedre arbejdsgangene i KU-sektionen.

Det forventes du er Sergent, eller erfaren MOKS/MSPC, som er klar til gennemførsel af GSU/eller klar til udnævnelse til Sergent. Ligeledes forventes det, at du kan sikkerhedsgodkendes til COSMIC TOP SECRET/YDERST HEMMELIGT.

Derudover forventes det:
• At du kan virke som mentor for medarbejderne i KU-sektionen
• At du kan vejlede og undervise på et højt fagligt niveau
• At du kan få det bedste frem i folk, herunder tage de individuelle forskelle i betragtning, således at alle udfylder netop det rigtige job
• At du er omstillingsparat og klar til at påtage dig de udfordringer, der ligger i PETER WILLEMOES’ fremtidige opgaver – nationale såvel som internationale
• At du kan arbejde i højt tempo og samtidig bevare det kølige overblik
• At du har masser af gåpåmod
• Du er stabil og ønsker en længere tjenesteperiode på PETER WILLEMOES som KUA og på sigt LERA
• Du er afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet – til tider med kort varsel.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en marineoverkonstabel med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte operationsofficer på fregatten PETER WILLEMOES, KL Anisa Bitch-Jørgensen på 2e-wilm-opo@mil.dk eller 30169433.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 22. maj 2024 og samtaler forventes afholdt uge 21. Stillingen er til besættelse 1. juni 2024 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder bredt fra støtte til politiet, bidrag ved humanitære operationer, træning af samarbejdspartnere til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter samt Subsurface & Seabed Warfare Division (SSW) der samordner Søværnets Dykkertjeneste og minerydningsenheden Mine Counter Measures Denmark, så Forsvarets undervandskapaciteter kan leveres koordineret og effektivt. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Slagelse Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Flådestation Korsør, Sylowsvej , 4220 Korsør

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 22-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6049471

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet