Bliv en del af Fregatten PETER WILLEMOES som Kampinformationsgast - Sea Combat

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Fregatten PETER WILLEMOES søger en kampinformationsgast – Sea Combat.
Er du klar til et varrierende job, hvor opgaver og udfordringer hurtigt kan skifte fokus og besidder du samtidig en ”Can do” mentalitet?
Skal du arbejde med i O-rummet med Radar og andre sensorer i opbygningen og anvendelsen af det taktiske billede?
Om os

Fregatten PETER WILLEMOES tilhører 2. Eskadre, der opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til krigsoperationer. Skibet er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som sammen med fregatterne af ABSALON-klassen er Søværnets kampenheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt.

PETER WILLEMOES har siden sin indsættelse i operation BRILLIANT SHIELD primo 2022 været igennem en stor udvikling, herunder stor personeludskiftning og forventer snart igen at kunne melde klar til større operative opgaver i den sidste del af enhedens beredskabsperiode inden det femårlige hovedeftersyn. Fra 2026 gennemfører besætningen DANSARC-forløbet frem mod endnu en treårig operativ indsættelsesperiode.

På PETER WILLEMOES vil vi gerne være kendt for at have en hverdag sammen, som hviler på professionalisme, involvering og ansvarlighed. Vi ved, at det er vores faglige stolthed, kammeratskab og positive arbejdstilgang, der er afgørende for PETER WILLEMOES’ kampevne. Du bliver derfor en del af en kampenhed, hvor sammenhold og personlig udvikling går hånd i hånd med en stærk militær og maritim ånd.


Om stillingen

Kampinformationssektionen i Fregatten PETER WILLEMOES består af Sea Combat(SC) sektionen og Air Defence (AD) sektionen. Du vil blive en del af Sea Combat.

Området SC omfatter anti surface warfare (ASUW) og anti submarine warfare (ASW).
Hvor dit primære område vil være ASUW

Dagligdagens opgaver i ASUW under sejllads vil bestå af betjene skibets sensorpakke, herunder opklaring med infrarød kamera og bygge et oversigt billede rundt om skibet. du vil således blive en vigtig bestanddel i at skibet kan opererer taktisk og udføre missonen.
Opretholde beredskab i en, efter opgaven, tilpasset tørn til søs, når skibet er på øvelse eller i given operation.

Det samlede billede du er med til at lave, danner grundlaget for de taktiske beslutninger som skibets ledelse foretager sig og endeligt den våbenaflevering som skibet udfører i en øvelse, du er med i cemtrum hvor det sker. Uden dig ingen succes.

Dagligdagen i havn bliver brugt til at køre simulering, træne doktriner og forbedre sig i procedure. Så ledes at du får en rutine i at kunne lave komplekse taktikker, hurtigt og flyende sammen med resten af teamet.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din personlige baggrund og militærfaglige niveau.Om dig

Vi forventer:
• At du har et åbent sind, og kan indgå i et ungt team i et omskifteligt miljø, i en til tider hektisk hverdag.
• Du opfatter nye udfordringer som noget positivt og besidder en ”can-do” mentalitet til dit arbejde.
• At du er omstillingsparat og klar til at påtage dig de udfordringer, der ligger i fregattens fremtidige opgaver; nationale såvel som internationale.

Kvalifikationer
Krav:
• Søværnets basisuddannelse – alternativ basisuddannelse fra Hæren eller Flyvevåbnet.
• At du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIGT

Ønskeligt:
• At du er uddannet C-flex operatør eller har erfaring i C-flex fra sejlende tjeneste
• At du har gennemgået TAC 540 Funktionsuddannelse Kampinformation
• At du er MCCIS uddannet
• At du er Carpet uddannet
• Har erfaring med Microsoft Office.

Helbredskrav:
• Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis)
• Godkendt og tastet træningstilstandsprøve
• Grundvaccination
• Egnet til at blive røgdykker


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Jesper Vincent Hansen, mobil 28898685, email 2e-wilm-leki@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 16. juni 2024 og samtaler forventes afholdt uge 25 og 26. Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder bredt fra støtte til politiet, bidrag ved humanitære operationer, træning af samarbejdspartnere til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter samt Subsurface & Seabed Warfare Division (SSW) der samordner Søværnets Dykkertjeneste og minerydningsenheden Mine Counter Measures Denmark, så Forsvarets undervandskapaciteter kan leveres koordineret og effektivt. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.


INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Slagelse Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Flådestation Korsør, Sylowsvej , 4220 Korsør

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 16-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6055099

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet