Bliv en taktisk kaptajnløjtnant og leder af planlægningselementet ved 2. Eskadre

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

2. Eskadre har brug for en taktisk kaptajnløjtnant, der kan lede og udføre selvstændig sagsbehandling ved operationsafdelingen ved 2. Eskadre.
Du brænder for det sejlende operative miljø, men har lyst til en periode med tjeneste i land og nye udfordringer. Du befinder dig godt i et til tider hektisk miljø, hvor konkret indsættelse af 2. eskadres enheder kræver målrettet og kompetent sagsbehandling.
Du har erfaring fra sejlende tjeneste, du er opsat på at videreudvikle dine sømilitære kompetencer, og du er klar til at prøve kræfter med stabstjeneste.

Om os

2. Eskadre opstiller og indsætter enheder i nationale og internationale operationer.
Det operative planlægningselement ved 2. Eskadre består af i alt tre medarbejdere og er organisatorisk forankret ved operationsafdelingen. Elementet er ansvarlig for planlægning af aktiviteter og prioritering mellem enhederne, således at 2. Eskadre kan levere den styrkeproduktion og styrkeindsættelse, der kræves. Dette arbejde udføres i tæt samarbejde med de operative enheder og Søværnskommandoen.
2. Eskadre har særligt fokus på at skabe gode rammer for opgaveløsningen gennem gensidig respekt og inddragelse af den enkelte medarbejder. Vi er klar til at give dig de bedste betingelser for din faglige og personlige udvikling.

Om stillingen

Som leder af planlægningselementet vil du få ansvar for den daglige drift og udvikling. Dette omfatter ansvar for udarbejdelse og løbende opdatering af enhedernes samlede aktivitetsoversigt, styring af processer for opstilling af enheder til konkret indsættelse, koordinering af uddannelsesbehov samt deltagelse i en række mødefora med eksterne samarbejdspartnere. Derudover vil du blive inddraget i 2. Eskadres øvrige sagsbehandling og udviklingsprojekter vedrørende fremtidens operative kapaciteter. Stillingen giver dig således en enestående mulighed for at være en del af det operative miljø samtidigt med, at du opbygger og udvikler dine kompetencer som leder og sagsbehandler.
Enheder fra 2. Eskadre indsættes ofte med kort varsel, hvilket i perioder stiller krav til din fleksibilitet og evne til at løse opgaver med kort varsel. Indsættelser sker i bred koordination med eksterne myndigheder og interne kapaciteter. Du vil derfor opnå en solid indsigt i Forsvarets organisation på Niveau III og II.

Den fleksibilitet, som vi forventer af dig, gælder naturligvis begge veje. Derfor laver vi en grundig tjenesteplanlægning, hvor du har mulighed for at balancere dit privatliv og din tjeneste. Dit daglige tjenestested vil være ved 2. Eskadre stab på Flådestation Korsør, men der kan forventes kortere perioder med sejlads og anden rejseaktivitet.
Elementet består for nuværende af tre medarbejdere. Som leder af sektionen refererer du til chefen for operationsafdelingen.

Om dig

Du er en taktisk kaptajnløjtnant, der har gennemført taktisk officerskursus og har erfaring fra sejlads på større enheder som taktisk officer og/eller operationsofficer. Du er i stand til at arbejde målrettet og har en veludviklet situationsfornemmelse samt evne til at samarbejde. Disse egenskaber skal du bringe i anvendelse såvel internt i eskadren som eksternt i relation til øvrige myndigheder.
Du er systematisk og resultatorienteret i din tilgang til tjenesten generelt. Det kan være en fordel, hvis du tidligere har fungeret som sagsbehandler, men det er ikke et krav. Det vigtigste er, at du motiveret for en periode med stabstjeneste mhp. at blive bredere anvendelig på niveauet og styrke dit kandidatur til næste funktionsniveau.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for 2. Eskadre operationsafdeling, OK Henrik Stilling, på mobil 2529 7534. Alternativt til OK Jes Hultquist, på mobil 3038 0759 eller FIIN (2E-ST-CHBS).

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.
32 66 55 16.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2024, men vi venter gerne lidt på den rigtige kandidat.
Ansøgningsfristen er den 9. juni 2024, og vi forventer at afholde samtaler umiddelbart efter fristens udløb

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Fast tjenestested vil være Flådestation Korsør (Slagelse).

Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder bredt fra støtte til politiet, bidrag ved humanitære operationer, træning af samarbejdspartnere til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter samt Subsurface & Seabed Warfare Division (SSW) der samordner Søværnets Dykkertjeneste og minerydningsenheden Mine Counter Measures Denmark, så Forsvarets undervandskapaciteter kan leveres koordineret og effektivt. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Slagelse Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Flådestation Korsør, Sylowsvej , 4220 Korsør

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 09-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6054620

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet