Energisk dæksgast søges til alsidigt og dynamisk maritimt eventyr

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Besætning 9. søger energisk dæksgast, der ønsker en alsidig og dynamisk arbejdsplads med
nye og anderledes udfordringer.


Om os

Patruljefartøjerne af Diana-klassen hører under Søværnets 3. Eskadre. Patruljefartøjerne indgår i
Søværnets nationale opgaveløsning og udfører således en bred vifte af opgaver i danske farvande.
Opgaverne indbefatter bl.a. farvandsovervågning, suverænitetshævdelse og søredning.
Der er kontinuerligt tre enheder af DIANA-kl på varsel og enhederne indgår rutinemæssigt i øvelser med
det samlede beredskab samt i øvelser med Søværnets øvrige enheder. Diana-klassen har en
besætning på 12 personer.


Om stillingen

Taktisk divisionen, som du vil komme til at indgå i, består af fire konstabler og en befalingsmand. DIANA
har en varieret vifte af opgaver som bl.a. omfatter dæksarbejde, gummibådssejlads,
våbenvedligeholdelse, rengøring, indsats ved eks. brand og havari i eget eller andre skibe. Desuden er
man en del af det personel, som indgår i vagten på broen som udkig og rorgænger.
Du kan forvente 135-145 sejldage om året. Endvidere kommer du til at indgå i skibsgruppevagten på
Flådestation Korsør, som fører tilsyn med skibene i havn, og der kan derfor forventes en række
vagtdage om året.
Du kommer til at blive en del af en forholdsvis ny besætning, hvor der fokus på professionalisme og
velfærd i kombination. Besætning 9. gennemgår i 2024 DANSARC for DIANA-kl, hvorfor det er
afgørende for din succes i stillingen at du har lyst og mod til at prøve kræfter med det.

Om dig

Det forventes at du er selvstændig og besidder evnen til at aktivere dig selv, og ønsker at lære nyt.
Du opsøger selvstændigt arbejdsopgaver og sætter en ære i at levere et godt resultat og derved med til
at bidrage til enhedens samlede opgaveløsning. Du skal have gennemført en grunduddannelse i
Søværnet.
Du besidder et højt humør og kan indgå i et lille, men sammentømret team og, at du kan tænke ud af
boksen og se muligheder i stedet for begrænsninger. Vi håber du er energisk og ikke har noget imod at
give en ekstra hånd når der er travlt, også når det kræves, at der bliver set stort på faggrænser.
Krav
• Søværnets Basisuddannelse
• Gyldig helbreds – og tandundersøgelse
• Gyldig træningstilstandsprøve
• Gyldig Røgdykkerstatus
• Normal farve – og synssans

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes af entjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver til gældende CO10 fællesoverenskomst og
organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Fast tjenestested vil være Korsør (Slagelse)

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi
opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge.
Kontakt og ansøgning.

Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til skibets næstkommanderende,
SSG Thomas Nilsson: mail 3E31-B9-NK eller telefon 2343 4965. Alternativt kan du kontakte chefen KL
Daniel T. Rasmussen på mail 3E31-B9-CH eller på telefon 2383 9525

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent
kontorfuldmægtig Rikke Thomsen ved Forsvarets Personalestyrelse, FPS-BA-BS252@mil.dk eller på
telefon 7281 9174.

Ansøgningsfristen er den 14. juli 2024. Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send
ansøgningen”.

Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og indkalde
egnede ansøgere til samtale.

Der gøres opmærksom på, at stillingsindehaveren er omfattet af lov om forsvarets personel, hvilket
blandt andet medfører forpligtelse til deltagelse i fredsskabende og fredsbevarende operationer.

Om 3. ESKADRE
3. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som
landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring
Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige
maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse,
miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med
uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Kystredningstjenesten samt
Søværnets Overvågningsenhed, med de centralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Slagelse Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Flådestation Korsør, Sylowsvej , 4220 Korsør

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 14-07-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6071753

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet