Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste søger ny værkstedsleder til C4 Værksted i Korsør

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

C4 værkstedet søger en Seniorsergent eller Overværkmester, der søger nye udfordringer og har lyst til at lede både militære og civile medarbejdere.

Om os

Vi består af rutinerede medarbejdere, som varetager reparation og vedligehold samt modifikation og nybygninger, på en stor del af Forsvarets kommunikations- og operative IT- materiel. Området dækker opgaveløsninger inden for alle tre værns materielområder.

C4 værkstedet består af et værksted i Korsør og et filialværksted i Frederikshavn, som i tæt samarbejde løser de opgaver, som kommer inden for værkstedets opgaveportefølje.Om stillingen

Der er tale om en assisterende lederstilling, hvor der vil være flere funktioner, som vil gøre din hverdag spændende.

Dine arbejdsopgaver udføreres i tæt samarbejde med lederen og det øvrige ledelsesteam på værkstedet.

Dine arbejdsopgaver vil primært bestå i at lede og fordele arbejdsopgaverne samt bidrage til det tværgående samarbejde samt forestå planlægning, tilrettelæggelse og kontrol af pålagte opgaver.

Derudover vil der være sagsbehandling inden for værkstedets virkeområde, som den faglige udvikling på værkstedet, herunder afholdelse af udviklingssamtaler, sygesamtaler og lønsamtaler med underlagt personel.

Du skal bidrage til kalkulationer af arbejdsopgaver inden for værkstedets virkeområde, således det udføres i et helhedsorienteret perspektiv og med økonomisk bevidsthed for opgaven.

I samarbejde med det øvrige ledelsesteam, at forestå løbende værdistrømanalyser af interne arbejdsprocesser med henblik på procesoptimering og sikre at værkstedets ressourcer til enhver tid anvendes hensigtsmæssigt.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste støtter den operative struktur med særligt personel, derfor kan der forekomme perioder med sejlads på søværnets enheder, hvis du er militært ansat

Om dig

Vi forestiller os, at du er seniorsergent og har en håndværksmæssig uddannelse med svendebrev f.eks. som elektronikfagtekniker eller datatekniker.

Du har lyst til at lede og tage et ansvar, du har et godt kendskab til IT og gerne rutineret bruger af SAP systemet. Du har et generelt kendskab radio-/og kommunikationsudstyr, netværk og serverer, evt. fra tjeneste ombord på søværnets enheder.

Du er gennemslagskraftig som leder, og har en anerkendende tilgang til ledelse, således medarbejdernes uddannelse og kompetencer bruges konstruktivt til at holde et højt fagligt niveau.

Du er kvalitetsbevidst, omhyggelig og systematisk i det daglige arbejde, og det forventes at du kan arbejde selvstændigt og levere kvalitet i arbejdet til aftalte deadlines.

Du er som person omstillingsparat, udadvendt, proaktiv og har gode samarbejdsevner med respekt for kollegaers forskelligheder.

Du har gode kommunikative evner på dansk og engelsk i såvel skrift som tale.

Det er et krav, at du har et gyldigt kørekort til kat. B.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er slået op som både civil og militær

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Værkstedsleder Søren Munch Olsen på telefon 72 82 25 81 eller Orlogskaptajn Mads Seidler på telefon 72 82 25 01.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lisbeth Baldus ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-LBA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 25. juni 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Ansættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Slagelse Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Vedligeholdelsesområde Korsør, Sylowsvej 8N, 4220 Korsør

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 25-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1236&ProjectId=183584&DepartmentId=18960&MediaId=4680&SkipAdvertisement=true

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5845251

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet