Gamle elever fra Korsør Byskole fejrer 60-års jubilæum

Foto: Efter frokost i Lystbådehavnen . Fra venstre: Ole Hansen, Christen Henriksen, Lone Friis Madsen, Hans Erik Garde Petersen, Vivi Jensen, Birgit Larsen, Bent Landsvig Larsen, Pia Marott, Jørgen Svensson, Svend Erik Andersen, Mona Olsen, Ove Rasmussen, Carsten Dam Petersen, Konni Larsen // Christen Henriksen
Profilbillede
dato

Ikke mindre end 14 gamle elever havde 3. august fundet vej til deres solbeskinnede barndomsby Korsør for at fejre eksamensjubilæum.

60 år er gået, siden de 27. juni 1962 af daværende skoleinspektør H.O. Hansen fik udleveret papir på, at de havde bestået mellemskoleeksamen på Korsør Byskole. (nuværende Baggesensskolen)

Jubilæumsfejringen startede med en frokost i Lystbådehavnen med udsigt over Storebælt efterfulgt af et besøg på Byskolen, hvor skoleleder Helle Smidt Haim velvilligt stillede sig til rådighed for en rundvisning, især i skolegården mod Teilmanns Alle og i den gamle skolebygning ved Jens Baggesensgade.

Undervejs blev der udvekslet minder og fortalt den ene skolehistorie efter den anden fra dengang det var før.

Mellemskolen var 4-årig og gik fra 6. til 9. klassetrin og sluttede med mellemskoleeksamen, som gav adgang til gymnasiet eller til den supplerende realeksamen, som var en 1-årig overbygning i 10. skoleår.

Mellemskolen blev afskaffet ved skoleloven af 1958, men vi, der netop begyndte i mellemskolen dette år, fortsatte efter den gamle ordning.


Foto: Korsør Byskole 1962, det sidste hold elever med mellemskoleeksamen. Bagerst fra venstre: klasselærer Jørgen Thorborg, Carsten Dam Petersen (Langelandsvej 9), Svend Erik Andersen (Sct. Gertrudsstræde 2), John Clarence Hansen (Rosenvænget 5), Bent Landsvig Larsen (Nygade 6), Ole Hansen (Dyrhaugesvej 10) Gorm Egeberg (Algade 31), Palle Fristeen (Lützensvej 12), Hans Erik Garde Petersen (Torvet 3), Ove Rasmussen (Gasværksvej 3), Christen Henriksen (Parkvej 19).  Forrest fra venstre: Ulla Nielsen (Rønne Allé 13), Lise Bang Nielsen (Grevsensgade 1), Jette Langkow (Nygade 1), Vivi Jensen (Mathiesensvej 37), Anni Hårlev Nielsen (Egøgade 12), Ebba Kardel (Mathiesensvej 1), Birgit Larsen (Møllevangen 20), Pia Marott (Nygade 32), Lone Friis Madsen (Baggade 39), Conni Thielemann (Lindeallé 67), Mona Olsen (Egøgade 18), Vibeke Rasmussen (Lindeallé 67) // Ove Rasmussen 

Vi har desværre mistet nogle undervejs, og nogle har ikke ønsket at deltage i år, mens et par stykker, som flyttede fra os inden eksamen og tog den et andet sted, er vendt tilbage for at deltager i jubilæet.


Foto: Efter frokost i Lystbådehavnen . Fra venstre: Ole Hansen, Christen Henriksen, Lone Friis Madsen, Hans Erik Garde Petersen, Vivi Jensen, Birgit Larsen, Bent Landsvig Larsen, Pia Marott, Jørgen Svensson, Svend Erik Andersen, Mona Olsen, Ove Rasmussen, Carsten Dam Petersen, Konni Larsen // Christen Henriksen 


Foto: Foran Korsør Byskole i Jens Baggesensgade . Fra venstre: Christen Henriksen, Hans Erik Garde Petersen, Pia Marott, Ole Hansen, Mona Olsen, Lone Friis Madsen, Carsten Dam Petersen, Bent Landsvig Larsen, Vivi Jensen, Birgit Larsen, Over Rasmussen, Svend Erik Andersen, Jørgen Svensson, skoleleder Helle Smidt Haim // Christen Henriksen 


Foto: På Korsør Byskole i vores gamle klasselokale, som ikke fremstod i helt samme stand, som da vi forlod det i 1962. Ved nærmere eftersyn kunne vi konstatere, at den gamle grønne tavle fra dengang var i god behold. Fra venstre: Lone Friis Madsen, skoleleder Helle Smidt Haim, Ole Hansen, Jørgen Svensson, Pia Marott, Bent Landsvig Larsen, Carsten Dam Petersen, Mona Olsen, Birgit Larsen, Svend Erik Andersen, Vivi Jensen, Ove Rasmussen, Christen Henriksen, Hans Erik Garde Petersen // Christen Henriksen 

Kilde: Christen Henriksen
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.