Operationsofficer orlogskaptajn/kaptajnløjtnant til Fregatten PETER WILLEMOES

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du taktisk officer i Søværnet, og er du klar til at skifte til drømmestillingen? En stilling, som vil udfordre dig dagligt lige fra stillingstagning til taktiske beslutninger til ledelseshåndtering af dagligdagsudfordringer, som opstår, når man er leder for omkring 38 engagerede medarbejdere.

OPO-stillingen stiller store krav til dit faglige engagement; vil til tider kræve lange arbejdsdage med endnu længere arbejdslister, men vil give dig udfordringer og en faglig ballast, som du ikke vil kunne finde andre steder i de operative enheder.

Er du klar til alt dette og meget mere, så er OPO-stillingen om bord på PETER WILLEMOES den helt rette for dig.

Om os

Fregatten PETER WILLEMOES tilhører 2. Eskadre, der opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til krigsoperationer. Skibet er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som sammen med fregatterne af ABSALON-klassen er Søværnets kampenheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt.

PETER WILLEMOES har siden sin indsættelse i operation BRILLIANT SHIELD primo 2022 været igennem en stor udvikling, herunder stor personeludskiftning og forventer snart igen at kunne melde klar til større operative opgaver i den sidste del af enhedens beredskabsperiode inden det femårlige hovedeftersyn. Fra 2026 gennemfører besætningen DANSARC-forløbet frem mod endnu en treårig operativ indsættelsesperiode.

På PETER WILLEMOES vil vi gerne være kendt for at have en hverdag sammen, som hviler på professionalisme, involvering og ansvarlighed. Vi ved, at det er vores faglige stolthed, kammeratskab og positive arbejdstilgang, der er afgørende for PETER WILLEMOES’ kampevne. Du bliver derfor en del af en kampenhed, hvor sammenhold og personlig udvikling går hånd i hånd med en stærk militær og maritim ånd.

Om stillingen

Som operationsofficer er du divisionsofficer og leder for skibets operationsdivision, der har ansvaret for løsningen af opgaverne på broen, i operationsrummet og på radioen. Under dig har du ca. 38 medarbejdere fordelt på både officerer, sergenter og menige.
Din primære opgave er at lede og drive operationsdivisionen på vegne af skibschefen og løbende sikre, at skibets operative opgaver løses tilfredsstillende. Dette gøres i samarbejde med skibets øvrige divisioner.

Nøglen til at løse skibets operative opgaver effektivt og hensigtsmæssigt er at lede, delegere og støtte dit underlagte personel hensigtsmæssigt.

Som OPO forventes det, at du vil gå forrest i opgaveløsningen, sætte retningen og altid tilstræbe, at alle yder deres bedste for hele tiden at skabe fremdrift i udviklingen med fokus på den eksterne krig.

Du indgår som OPO i skibsledelsen, der foruden dig består af chefen, næstkommanderende, logistikofficeren, teknikofficeren, våben- og elektronikofficeren samt banjermesteren.
Sammen tegner I det samlede ledelsesbillede udadtil og sætter den overordnede retning for skibets opgaveløsning.

Stillingen som OPO indbefatter et til tider højt tempo, såvel som periodevis høj arbejdsbelastning. Til gengæld er der tale om en stilling, hvor du varetager et stort ansvar og en bred vifte af spændende opgaver. Stillingen vil i høj grad udvikle både bredden og dybden i både dine operative og ledelsesmæssige kompetencer, og den vil bidrage væsentligt til dine karrieremuligheder fortsat i sejlende tjeneste, men også i Forsvaret generelt.

Vi ser gerne, at du er indstillet på at gennemføre DANSARC med enheden i 2026 og er klar til at høste frugterne ved et velgennemført DANSARC forløb ved at være med til at forberede og udføre indsættelserne, der venter derefter.

Udgangspunktet for daglig tjeneste er fra basehavnen i Korsør, men vi er naturligvis pragmatiske, når det kommer til muligheden for at arbejde hjemmefra.

Om dig

Du er uddannet taktisk søofficer og udnævnt kaptajnløjtnant - alternativt har du som orlogskaptajn lyst til for en periode at vende tilbage til det sejlende operative miljø.

Vi ser helst, at du har en baggrund i division 21 eller 22, men det er ikke et krav. Du skræmmes ikke af en kultur, hvor arbejdsdagene til søs ofte kan være meget lange.
Har du praktiske erfaringer med DANSARC vil dette være en udpræget fordel.

Du har talent, interesse og erfaring inden for sømilitær taktik og ledelse. Du sætter en ære i at opnå en faglige dybde inden for dit felt og accepterer ikke halve løsninger. Du opererer med ledelse gennem ledere og har sans for organisering og helhedstænkning.
Du og din familie er afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet.
Du er egnet til INTOPS og besidder godkendt helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Dette brede opslag omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter og majorer/orlogskaptajner i løngruppe 4 og 5. Stillingens indhold og niveau justeres efter den valgte kandidat.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat på Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer

Fast tjenestested er Korsør.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte KL Anisa Bitsch-Jørgensen telefon +45 7285 4333/mail: 2e-wilm-opo@mil.dk
Alternativt KK Kenneth Buur Jensen telefon +45 7285 4330/mail: 2e-wilm-ch@mil.dk

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Camilla Boye ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9192 eller mail FPS-CAB@mil.dk.

Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2024 eller efter aftale.

Ansøgningsfristen er den 24. marts 2024. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og indkalde aktuelle kandidater til samtale. Samtalerne forventes gennemført i uge 13+14 2024.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket og vedhæfte din ansøgning, CV og uddannelsesbevis som PDF-filer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder bredt fra støtte til politiet, bidrag ved humanitære operationer, træning af samarbejdspartnere til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter samt Subsurface & Seabed Warfare Division (SSW) der samordner Søværnets Dykkertjeneste og minerydningsenheden Mine Counter Measures Denmark, så Forsvarets undervandskapaciteter kan leveres koordineret og effektivt. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Slagelse Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Flådestation Korsør, Sylowsvej , 4220 Korsør

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 24-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6006012

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet