Teknisk sagsbehandler til 1. Eskadre Stab

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

1. Eskadre søger en sagsbehandler til nyoprettet stilling i Teknisk Afdeling i 1. Eskadre stab.

Om os

1. Eskadre stab er en arbejdsplads, hvor vi med opgaven i centrum søger tværfaglige løsninger. Vi har en uformel og fri omgangstone, men tager vores ansvar og pålagte opgaver alvorligt, og følger dem til dørs.

I den daglige opgaveløsning arbejder staben med tværfaglig koordinering med bl.a. eskadrens enheder, eskadrens andre afdelinger, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Supply Chain Divisionen, Søværnets Center for Administration, Søværnskommandoen, 2. Eskadre, 3. Eskadre, Arktisk Kommando og Operationsstaben.

Teknisk afdeling er med til at sikre de bedste betingelser for den materialemæssige vedligeholdelse af eskadrens enheder, således at enhederne også i fremtiden sikkert og effektivt kan løse deres opgaver. Teknisk afdeling består af en chef og fem sagsbehandlere. Derudover er vedligeholdelsesbesætningen på 12 medarbejdere organisatorisk underlagt chefen for teknisk afdeling.

Om stillingen

Som en konsekvens af at omsætningen af teknisk personel de senere år er steget, er der konstateret et behov for at støtte vores enheder ved at ensrette og kvalitetssikre erfaringsdeling og udvikling af teknisk personel på tværs af eskadren. Med indledende fokus på Division 11, vil du få til opgave at igangsætte denne proces.

Du vil som TEK103 være med til at sikre det faglige grundlag for modtagelse, uddannelse, udcheckning og udvikling af vores tekniske personel på alle niveauer. Du vil være med til at sikre beskrivelse af best practice i forhold til fejlfinding på kritiske systemer. Du vil støtte DANSARC enheden i relation til udvikling og kvalitetssikring af DC og ME området.

Stillingen giver dig råderum og kræver derfor en høj grad af selvstændighed. For at sikre indsigt og udvikling af relevante emner, vil du få mulighed for at medsejle i kortere eller længere perioder, samt følge vedligeholdelsesbesætningen under vedligeholdelses- og værftsperioder.

Som en del af 1. eskadres stab, kan du forvente at få delegeret relevant beslutningskompetence på vegne af eskadren. Du skal kunne trives med dette og være indforstået med betingelserne for dette.

Stillingen kræver gode kommunikative kompetencer både skriftligt og mundtligt.

Om dig

Du er kaptajnløjtnant. Er du erfaren premierløjtnant er du stadig velkommen til at søge, da du i så fald vil blive vurderet med henblik på udnævnelse eller ansættelse på uddannelsesaftale. Ved ansættelse på uddannelsesaftale vil du bestride stillingen som funktion i højere tjeneste.

Du har erfaring fra sejlende tjeneste som teknisk officer. Det er en fordel hvis du har haft sejlende tjeneste som teknisk officer i Nordatlanten, men det er ikke et ufravigeligt krav.

Som person er du fleksibel og har et godt helhedssyn. Du skal arbejde sammen med mange forskellige personelgrupper, hvorfor det er vigtigt, at du værdsætter og bidrager til et godt samarbejde. Du skal kunne håndtere uforudsete opgaver og være i stand til at prioritere i det daglige.

Du vil blive udstyret med FAP/FIA og tjenestemobil, hvilket giver dig mulighed for hjemmearbejdsdage efter nærmere aftale med din chef.

Det forventes at du under din ansættelse opretholder helbredsmæssig egnethed til sejlads (Egnet uden begrænsninger, blå bevis).

Ansættelsesvilkår

Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested vil være Slagelse (Korsør).

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du henvende dig til chefen for teknisk afdeling i 1. Eskadre, OK Bårdur Sandå på tlf. 7285 3240 eller mail 1E-ST-CHTEK@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er den 3. maj 2024. Stillingen er til besættelse pr. 1. juni 2024. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning. Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige funktioner på sejlende enheder, hvor vi fortrinsvis er fokuseret på det arktiske og Nordatlantiske område. Vi løser en bred vifte af Søværnets opgaver året rundt. Opgaverne er blandt andet det militære forsvar af Grønland og Færøerne, overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion. Andre af vores enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Hos os får du en fremtid på gyngende grund med unikke oplevelser og gode kolleger i den nordlige del af Kongeriget samt mulighed for stor personlig og faglig udvikling.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Slagelse Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Flådestation Korsør, Sylowsvej , 4220 Korsør

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 03-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6031557

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet