Dæksbefalingsmand (DKB) til Fregatten HDMS NIELS JUEL

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet


NIELS JUEL søger en Dæksbefalingsmand.

Unik mulighed for at blive daglig leder for en af Søværnets bedste dækssektioner i Fregatten HDMS NIELS JUEL.


Om os


Fregatten HDMS NIELS JUEL er, sammen med sine to søsterskibe, et af Danmarks mest teknologisk avancerede steder at gøre tjeneste. Skibet er udrustet til at kunne løse en bred vifte af opgaver i hele konfliktspektret og er ubestridt en af Søværnets mest slagskraftige enheder.

HDMS NIELS JUEL har et varieret sejladsmønster fra år til år, hvor der veksles mellem øvelser og operationer.

Skibet skrev dansk sømilitær historie i 2022 ved gennemførelse af SM2 first of class missilskydning under øvelse MJØLNER.

2023 har været præget af deltagelse i NATO’s Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), hvor sejlperioderne har været centreret om det Nordeuropæiske område.

I 2024 forventes det, at HDMS NIELS JUEL skal være flagskib ifm. en tre måneders deployering i international regi.

Generelt hersker der en udpræget ”fregatmentalitet” ombord, og besætningen er stolte af det operative håndværk og høje faglige niveau, som de leverer til søs såvel som i basehavnen på Flådestation Korsør.
Vi lægger stor vægt på kontinuerlig fleksibilitet, høj faglighed, samarbejde og planlægning for at få enderne til at mødes i en dynamisk hverdag til søs og i basehavn.Om stillingen


Stillingen som dæksbefalingsmand er en oversergentstilling (M221), men kan også søges af sergenter (M212) med potentiale for snarlig udnævnelse.

Som dæksbefalingsmand bliver du en del af Logistikdivisionen, der ud over Dækssektionen består af Forplejningssektionen samt Forsynings- og Sanitetssektionen. Logistikdivisionen ledes af Logistikofficeren (LGO).

Du fungerer som daglig leder af Dækssektionen, der har til opgave at vedligeholde skibets ydre og indre, bestride poster som rorgænger, røgdykker, fremskudt indsatsleder, bemande og håndtere skibets fartøjer, praktisk håndtering af helikopter i forbindelse med start og landing samt uddelegering af opgaver i forbindelse hermed mm. – alt sammen i tæt samarbejde med dæksassistenten. Du refererer direkte til Dæksofficeren (DKO).

Dine primære opgaver vil være at koordinere og planlægge sektionens arbejder både til søs og i havn.
Dæksektionen består af i alt 14 menige og en dæksassistent, som du vil være daglig leder og samtaleleder for.
Du vil ligeledes indgå i tørnen som vagtassistent både til søs og i havn, hvorfor der også kan forventes vagter i basehavn.
Vi kan tilbyde dig, at blive en del af en kompetent besætning med stærkt sammenhold. Vi vægter faglig stolthed og evnen til at tage ansvar for vores opgaver højt – store som små.

Herudover har dæksbefalingsmanden en ledende rolle i en af skibets havaripatruljer (HP). Som kampenhed er der stor fokus på skibets HP’er, og du vil i den forbindelse skulle forvente at forestå undervisning af din HP.

Derudover er hensigten, at du kan fungere som flight deck director (FDD) ifm. helikopteroperationer. Denne opgave gøres i en tørn samme med andre udvalgte sergenter. Erhvervelse af Q’er som FDD opnås primært ved gennemførelse af helikopteroperationer, når vi er til søs.Om dig


Du er synlig i din ledelsesstil og har forståelse for jobbets mange facetter, ligesom du er sømand med en naturlig faglig stolthed. Du besidder vilje og fleksibilitet til at få tingene til at ske. Du sætter en ære i at lære fra dig samt undervise og udvikle dine medarbejdere.

Ud over dækstjenesten favner opgaverne om bord bred, du skal bl.a. fungere som leder af den ene havaripatrulje, hvor der ifm. havari om bord sker brandbekæmpelse og lækstopning.

Da du skal have en ledende rolle i havaripatruljen, ser vi gerne, at du har erfaring med håndtering af havari i skibe (herunder brandbekæmpelse, lækstopning mv.). Såfremt du ikke har erfaring på dette område, vil det være et tidligt udviklingspunkt, så du får værktøjerne til at varetage denne vigtige del af stillingen.

Kvalifikationer
Krav:
- Søværnets basisuddannelse.
- Grundlæggende sergent uddannelse(GSU)
- Udnævnt oversergent eller
- Være egnet til udnævnelse til oversergent indenfor 2 år (udviklingskontrakt)
- Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til NATO SECRET.

Ønskelige:
- VUT-I for mellemleder eller tilsvarende.
- Skydeleder
- Duelighedsbevis i sejlads og motorpasning
- Speedbådsførerbevis
- Kørekort kat. B
- Truck-certifikat
- Epoxy-certifikat
- Kran D certifikat
- Befaren eller ubefaren skibsassistent
- Det vil være en fordel, hvis du er bekendt med SAP vedligeholdelsesprocesser

Helbredskrav:
- Helbredsvurdering egnet uden begrænsninger
- Tandvurdering egnet uden begrænsninger
- Forsvarets Fysiske Basiskrav (FFB)
- Grundvaccination


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.


Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte skibets Dæksofficer PL R.R. Mikkelsen, på tlf. 30 16 94 40 (skib), eller på mail 2E-NIJU-DKO. Alternativt skibets Banjermester SSG Johnnie Kim Jensen på tlf. 30 16 94 40 (skib) eller 30 35 82 13.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 31. marts 2024 og samtaler forventes afholdt 3. april 2024 til 5. april 2024. Stillingen er til besættelse 1. juni 2024.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder bredt fra støtte til politiet, bidrag ved humanitære operationer, træning af samarbejdspartnere til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter samt Subsurface & Seabed Warfare Division (SSW) der samordner Søværnets Dykkertjeneste og minerydningsenheden Mine Counter Measures Denmark, så Forsvarets undervandskapaciteter kan leveres koordineret og effektivt. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
Skriv en generel beskrivelse af myndigheden eller hen standard logotekst her
Det nye sted hvor vi skal hente logotekster er på det nye CRK site


INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Slagelse Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Flådestation Korsør, Sylowsvej , 4220 Korsør

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 31-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6003550

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet