Ledig attachéstilling på den danske ambassade i London med fokus på FN's Søfartsorganisation (IMO) og EU-formandskabsholdet

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Brænder du for at arbejde i et internationalt politisk miljø, med stort selvstændigt ansvar og indflydelse på Danmarks arbejde i FN’s Søfartsorganisation (IMO)? Vil du være en del af det danske EU-formandskabshold? Hvis ja, så er der en ledig stilling som attaché på den danske ambassade i London med forventet udsendelse i efteråret 2024.

Om stillingen Attachéens opgaver er at repræsentere og varetage (Det Blå) Danmarks politiske interesser i forhold til arbejdet i FN’s Søfartsorganisation (IMO). Der vil blandt andet være særlig vægt på de løbende forhandlinger om miljø, herunder reduktion af søfartens drivhusgasser, sikkerhed til søs, forhold for søfolk samt forberedelse og afvikling af det danske EU-formandskab, hvor Danmark vil tale på vegne af hele EU. Du forventes at være det centrale bindeled mellem de danske myndigheder, i særdeleshed Søfartsstyrelsen, og de øvrige lande og organisationers IMO-repræsentanter samt IMO’s sekretariat. Derudover forventes det at du understøtter det bredere arbejde med bilaterale anliggender relateret til den maritime sektor og samtidigt vil have blik for at kunne skabe synergi i forhold til økonomisk diplomati og ambassadens eksportfremmeindsats, særligt promovering af danske løsninger og teknologi inden for grøn maritim omstilling.

Opgavevaretagelsen vil stille store krav til at kunne samarbejde med en bred kreds af medarbejdere fra hovedsageligt Søfartsstyrelsen om at dække en bred portefølje af sager inden for IMO’s samarbejdsområder såsom miljø, klima, søsikkerhed, regelforenkling og organisatoriske forhold. Som led i varetagelsen af stillingen vil der også skulle navigeres i Danmarks samarbejde med øvrige EU-lande og Kommissionen om fælles EU-tilgange i sager, hvor det er relevant. Dertil kommer evnen til at samarbejde med interessenterne.

Om dig Vi søger en attaché, der:

  • Har en relevant akademisk uddannelse.
  • Har interesse for Det Blå Danmark og gerne viden om søfart
  • Har erfaring med forhandlinger i internationale institutioner, herunder forståelse for samspillet mellem tekniske forhandlinger og bredere dynamikker i det internationale samarbejde.
  • Har stor arbejdskapacitet, en selvstændig arbejdsstil og kan håndtere mange komplekse sager samtidigt.
  • Har gennemslagskraft, gode samarbejdsevner og kan koordinere med både interne og eksterne samarbejdspartnere samt indgå i og skabe netværk.
  • Kan tænke strategisk både ift. det enkelte møde og under et længerevarende forhandlingsforløb, har blik for de væsentlige detaljer i en sag og finder holdbare løsninger på konkrete problemstillinger.
  • Har flere års erfaring med indplacering på konsulentniveau.
  • Besidder færdigheder i engelsk på forhandlingsniveau. Øvrige sprogkundskaber såsom spansk eller fransk er et plus, men ikke nogen forudsætning.
Ansættelsesvilkår Du ansættes i Erhvervsministeriet (Søfartsstyrelsen) med arbejdssted på den danske ambassade i London, Storbritannien, hvor du i dit daglige arbejde vil referere til ambassadens ledelse.

Dit daglige arbejde vil have faglig tilknytning til særligt Søfartsstyrelsen, men afhængigt af emner også Miljøministeriet, Udenrigsministeriet og andre danske myndigheder. Organisatorisk hører attachéstillingen under kontoret for Maritim Jura og Regulering i Søfartsstyrelsen, der ligeledes har personaleansvaret.

Stillingen er på fuld tid (uden øvre arbejdstid). Løn- og ansættelsesforhold sker som udgangspunkt som specialkonsulent. Der ydes udetillæg og dækning af visse andre meromkostninger som følge af udsendelsen efter Udenrigsministeriets regler, ligesom der stilles bolig til rådighed inden for rammerne af Udenrigsministeriets boligpolitik. Stillingen opslås for en periode på 2 år med mulighed for forlængelse under forudsætning af de bevilgende myndigheders godkendelse af bevillingen samt hensyntagen til performance. Det er en forudsætning for udsendelse, at du er dansk statsborger og kan sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele udsendelsen.

Såfremt den pågældende medarbejder kommer fra en anden styrelse eller departement, skal tilbagegangsretten aftales direkte med denne.

Vi ønsker, at du vil kunne starte i stillingen per 1. september 2024.

Ansøgning Ansøgning samt CV og relevante eksamenspapirer skal sendes senest den 7. juni 2024 kl. 12.00 via knappen ”søg stilling” til højre for opslaget eller via vores hjemmeside www.jobsfs.dk

Første samtaler vil blive afholdt den 11. juni 2024 i København og anden samtaler forventes afholdt den 21. juni 2024 i Korsør. Der kan forventes anvendt test i processen.

Yderligere oplysninger Du kan få yderligere oplysninger om den ledige stilling ved henvendelse til kontorchef Malene Loftager Mundt på tlf. 91 37 62 17 chefen for handel og økonomisk diplomati på ambassaden Morten Ranieri-Svendsen på telefon +44 7795-348927

I Erhvervsministeriet tror vi på, at et inkluderende, mangfoldigt arbejdsmiljø styrker opgaveløsningen. Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund og lige muligheder for alle vores jobansøgere. Vi opfordrer alle til at søge stillingen uanset alder, køn, handicap, seksualitet, religion eller etnisk tilhørsforhold.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Slagelse Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Tidsbegrænset ansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Søfartsstyrelsen, Caspar Brands Plads, 4220 Korsør

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 07-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6055997

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet