Navigatør til Division 34/FRONTEX (SSG Korsør)

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være en del af den europæiske grænsekontrol, med spændende og anderledes opgaver uden for Danmarks grænser – hvor hver patrulje byder på nye udfordringer.

Er du Løjtnant eller befalingsmand med kystskipperuddannelse, og er du klar til et spændende og udfordrende job. Så søger 3. eskadre navigatører til den faste struktur til FRONTEX i Division 34. Vi søger navigatører, der ønsker en alsidig og dynamisk arbejdsplads, som byder på sejlende tjeneste i en fast skemalagt tørn samt nye og anderledes udfordringer ved FRONTEX.


Om os

3. Eskadre er kendetegnet ved en fast og kendt planlægning, hvori arbejds- og familieliv går op i en højere enhed og der tages hensyn til den enkelte medarbejders behov.

Division 34 er en nyoprettet division og en del af Søværnets 3. Eskadre, hvori FRONTEX opgaven varetages.

Division 34 kommer til at bestå af en ledelsessektion med en chef og en teknisk sagsbehandler, som vil varetage styrkeproduktion og sagsbehandling. Sektionen kommer til at få ansvaret for divisionens ledelse, planlægning og logistiske opgaver, herunder bemanding af de operative enheder

Bådbidraget ved FRONTEX kommer forventeligt til at bestå af 24 medarbejdere, fordelt med 6 Fartøjsfører, 6 navigatører, 6 Maskingaster og 6 Dæksgaster. Derudover opstiller Søværnet et køretøj til FRONTEX ca. 6 måneder om året. Denne opgave vil også skulle koordineres af Chefen for Division 34 i samarbejde med 3. Eskadre stab og Division 34 medarbejdere.

I forbindelse med oprettelse af Division 34 som fast struktur tilgår der også to nye fartøjer, som er designet og bygget til de krav som operationen i middelhavet stiller, det betyder at Division 34 kommer til at råde over to helt nye fartøjer.


Om stillingen

FRONTEX: Den europæiske grænse- og kystvagt.
Danmark støtter med en patruljebåd med mandskab fra politiet og Forsvaret for et år ad gangen, et køretøj med termisk udstyr i op til 6 måneder samt et overvågningsfly.
Opgaven for patruljebådsbidraget er overvågning af Europas ydre grænser, det vil sige, at fartøjerne patruljerer i farvandet mellem Grækenland og Tyrkiet, for at yde støtte til FRONTEX' indsats til bekæmpelse af irregulær migration og grænseoverskridende kriminalitet i Middelhavsområdet. Opgaven løses i et tæt samarbejde med Rigspolitiet, som har myndighedsopgaven og Hellenic Coast Guard, som står for koordineringen af patruljerne.

Som fartøjets navigatør er du en aktiv og ansvarshavende del af skibsledelsen. Du er Chefens stedfortræder og hans nærmeste sparringspartner. Til søs er du vagtchef og besidder en central rolle i fartøjets operative opgaveløsning. I perioder kan det være rutinepræget at indgå i et beredskab, men tingene skal oftest gå stærkt, hvis det brænder på. Derfor skal du både kunne lede og opretholde et højt fagligt niveau i perioder med lav aktivitet, og kunne holde hovedet koldt og gå forrest, når der er mange bolde i luften.

Du repræsenterer Søværnet og Forsvaret i din opgaveløsning til søs, og skal desuden agere i og udenfor tjenesten i forhold til FRONTEX ”Code of Conduct” Det er vigtigt, at du har forståelse for andre kulturer og traditioner, da operationsområdet pt. er Middelhavet, og der er en hel del interaktion med lokale samarbejdspartnere.

Samtidig er det vigtigt, at du har gjort op med dig selv, om du er klar til at indgå i opgaver, hvor der kan være mange afslutninger på en operation til søs.

Udsendelsesperioderne vil i første omgang være af en varighed på 5-6 uger, hvor de seks besætninger indgår i en rullende tørn, med to besætninger afsted ad gangen. Det betyder, der som minimum skal forventes 130 dage i området om året. Da besætningerne ikke er fast sammensatte betyder det, der vil være mulighed for dråbevis udskiftning. Hjemmeperioden skal bruges på uddannelse, udpegede ansvarsområder og opretholdelse af kvalifikationer.

Du vil have fast tjenested i KORSØR/FREDERIKSHAVN


Om dig

Vi søger en struktureret Løjtnant eller befalingsmand med personlig gennemslagskraft baseret på en god menneskelig forståelse.

Du har gode samarbejdsevner og lederegenskaber, som du aktivt bruger til at motivere, skabe forståelse for opgaven og for at få alle til at trække i samme retning.

Du skal kunne lede med respekt og anerkendelse, da besætningen er lille, kræver det, at opgaver løses med en stor grad af selvstændighed og med frihed under ansvar. Du har en professionel tilgang, bidrager positivt til den samlede opgaveløsning, og sætter en ære i at levere et godt resultat.

Du skal være god til at kommunikere i et klart og sikkert sprog, det være sig mundtligt som skriftligt, såvel til foresatte som til underlagt personel også gerne på Engelsk.

Endvidere, er du en loyal medarbejder, som gennem egne holdninger og værdier skaber den kultur, moral og disciplin som støtter op om Søværnets og 3. Eskadres kultur og identitet.

Det er derudover vigtigt, at du besidder en vis psykisk robusthed, da jobbet til tider kan indebære sådanne belastninger.

Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring med sejlende tjeneste gerne fra mindre enheder.

Du skal have gennemført en navigatorisk uddannelse som minimum kystskipper.

Kommer du fra Marinehjemmeværnet eller Reserven og ønsker at være en del af Division 34 / FRONTEX, så send en ansøgning med uddannelse og kvalifikationer, så vil vi lave konkret individuel vurdering.


Ansættelsesvilkår

Dette opslag omfatter seniorsergenter, stillingen er slået op på flere niveauer. Stillingens indhold, løn og funktionsniveau justeres efter den valgte kandidat

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør eller Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til CH DIV 34 KL Caspar Fiedler Fjeldborg, telefon: 2542 9844 eller Chef for bemandingen KL Rasmus Wohlert, 3E-ST-CHBEM, telefon 30380754.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen Højlund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 31. december 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Vi forventer, at vi skal have besætninger klar i operationsområdet i april 2024, når vi modtager de nye fartøjer.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Om 3. ESKADRE
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Slagelse Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Flådestation Korsør, Sylowsvej , 4220 Korsør

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 31-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5954558

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet