Værkstedsleder til Løfte, Træk, og Surrings værkstedet ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste i Korsør

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du erfaren og handlekraftig og har du mod på at lede specialiserede medarbejdere på et højt fagligt niveau? Så er denne stilling som Værkstedsleder måske noget for dig.

Om os

Vedligeholdelsesområde Øst er en del af Vedligeholdelsesafdeling Land under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste. Området løser vedligeholdelsesopgaver på Forsvarets landbaserede materielsystemer. Vedligeholdelsesområdet har værksteder på Bornholm, Sjælland og i Sønderjylland og består samlet set af 250 medarbejdere.

Vi er 31 medarbejdere, og er placeret i henholdsvis Korsør, Aalborg, Skive og Haderslev.

Vi er et dynamisk værksted, der i tæt samarbejde med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) og vores kunder i resten af Forsvaret udfører eftersyn på Forsvarets Løfte-, Træk- og Surringsmateriel.

Eftersynene foregår primært ved kunden, herunder på Grønland og Færøerne samt ved indsatte enheder i Forsvarets internationale missioner og indsættelser. Endvidere varetager værkstedet i Korsør eftersyn af alt LTS materiel, som udleveres direkte fra Forsvarets depoter.

Vi har et uformelt og sammentømret fællesskab, hvor gensidig tillid og et godt arbejdsmiljø bliver vægtet højt. Hos os vil du komme til at arbejde sammen med fagligt dygtige kolleger og blive en del af et stærkt fællesskab i en professionel enhed.


Om stillingen

Som værkstedsleder vil du være ansvarlig for værkstedets samlede virksomhed, som i praksis omfatter opgaveløsning ved de fleste af forsvarets myndigheder, foruden Bredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet. Derfor må du forvente en del rejseaktivitet, idet opgaver løses kundenært.

Da værkstedets primære opgave er lovpligtige eftersyn af LTS Materiel, er vores fokus i høj grad rettet mod kvalitetsledelse, herunder opretholdelse af certificering efter ISO 9001 standarden.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:
• Ansvarlig for den samlede virksomhed ved LTS værkstedet.
• Kontaktvirksomhed til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, som er myndighedsansvarlig for LTS området.
• Overordnet koordination af LTS værkstedets opgaveløsning og indsættelse sammen med de 2 assisterende værkstedsledere i hhv. Korsør og Aalborg og støtte til værkstedes personel ved de 4 filialer i hhv. Aalborg, Skive, Haderslev og Korsør.
• Bidrage til opretholdelse af certificering inden for kvalitetsledelse og arbejdsmiljø i henhold til ISO 9001 og 45001 standarderne.
• Medvirke til udarbejdelse/ajourføring af interne bestemmelser/direktiver samt bistå ved det doktrinære arbejde i relation til materiellets anvendelse.
• Bidrage til besvarelse af sager inden for eget kompetenceområde.

I det daglige vil du komme til at arbejde tæt sammen med resten af ledelsen for LTS værkstedet i forhold til sparring og kapacitetsudligning på tværs af LTS værkstedet.

Samlet set består værkstedsledelsen af en værkstedsleder, to assisterende værkstedsledere og to driftsassistenter.
Desuden vil der også være en del koordination og samarbejde mellem kunder, FMI og Planlægningssektionen i Vedligeholdelsesafdeling Land.

Forudsætning for succes i stillingen vil afhænge af dine evner til dels at planlægge indsættelsen af dine medarbejdere i samarbejde med de assisterende værkstedsledere og kunderne samt din evne til at inddrage de kompetencer, der ligger ved den enkelte LTS tekniker.

Vi tilbyder en dynamisk hverdag med masser af spændende udfordringer, hvor du vil have en høj grad af frihed til din opgaveløsning. Vi tilbyder endvidere en lang række muligheder for din videre kompetenceudvikling indenfor ledelse, drift og LTS specialet.


Om dig

Du er en erfaren og handlekraftig seniorsergent, med mindst 5 års erfaring i graden. Det er ønskeligt, at du har et sort svendebrev (mekaniker, smed, maskinarbejder eller tilsvarende), men det er ikke et krav.

Du har erfaring med planlægning og gerne i DEMARS/SAP. Du har desuden erfaring med Forsvarets materiel i forbindelse med tidligere job som f.eks. sektionsfører ved et garnisonsværksted eller 1. echelon., og/eller relevant tjeneste som sagsbehandler ved f.eks. FMI.

Du har kørekort til min. KAT B.

Som person er det vigtigt, at du har en stærk ledelsesprofil og er god til at motivere andre. Du kan skabe forståelse og accept for opgaven samt skabe vilje til at gøre en indsats. Du skal også være god til at disponere tid og ressourcer i forbindelse med din planlægning.
Du besidder handlekraft og personlig autoritet til at træffe nødvendige og effektive beslutninger i rette tid.

Det er en fordel, at du kender til LTS området.


Ansættelsesvilkår

Du ansættes og aflønnes i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for civilt ansatte under Forsvarsministeriets myndighedsområde inden for Centralforeningen for Stampersonels forhandlingsområde (tidligere Forsvarets Civil-Etat). Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes, samt at du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv.

Dit faste tjenestested er Korsør.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kaptajn Thomas Olsen på telefon 72 82 25 02.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Nur Arabaci Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 99 35.

Ansøgningsfristen er den 1. maj 2024. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.
Ansættelse efter aftale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Slagelse Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Vedligeholdelsesområde Korsør, Sylowsvej , 4220 Korsør

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 01-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6030347

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet